Tükörcserepek

KÖNYVISMERTETŐ

a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma újraindulásának 25. évfordulójára készült rendhagyó évkönyvről

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr”

TÜKÖRCSEREPEK

A tükör jó fényvisszaverő képességgel bíró felület, ami elég sima ahhoz, hogy a visszavert fénysugarakból kép keletkezzen. A tükörcserepek ennek a képnek már csak kisebb-nagyobb, részleteiben is töredezett mását képesek visszaadni. Ezért kapta a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma újraindulásának 25. évfordulójára készült rendhagyó évkönyv, a Pápai Kollégiumi Füzetek sorozat 12. kiadványa a Tükörcserepek címet.

A generációváltásnak számító negyedszázad nemcsak az egyes ember, de egy intézmény életét tekintve is nagy időintervallumnak számít. A történések, a közösen megélt valóság eseményei a maguk teljességében szép lassan elfelejtődnek, de a fényük az élmények, érzelmek szintjén tovább él bennünk. Mindannyian, akik részesei lehettünk a Kollégium elmúlt 25 esztendejének, tovább visszük a magunk oral history-ját, a töredékekből összerakható történetét, de hogy maradjon mindennek írásos nyoma is, arra vállalkoztunk szerkesztőtársammal, Varga-Umbrich Károllyal, hogy megörökítsük az utókor számára.

Szerettünk volna minél szélesebb spektrumát bemutatni az ősiségéről oly nagyon ismert pápai kollégium legújabb kori történetének, ezért közel 80, az intézményhez szorosan kötődő személy írását gyűjtöttük egybe.

A kiadvány első fejezetében „Emlékezzél meg a megtett útról” címmel az újraindulást, az ún. hőskorszak ma már mítosszá vált eseményeit a történeti hitelesség igényével készített összefoglalók tárják fel Dr. Márkus Mihály püspök, a néhai Dr. Korsós Bálint igazgatóhelyettes és Bujáky Miklós újra alapító igazgató jegyzőkönyvszerű pontossággal rögzített krónikáiban. Iskolánk élete összefonódott az Egyházkerület Könyvtárával, a Pápai Gyülekezettel és az ’98-ban újraindult Teológiai Akadémiával.  Erről az együtt létezésről olvashatunk Köntös László igazgató, Dr. Valadár Gábor rektor és ifj. Márkus Mihály lelkipásztor írásában. A fejezetet Vadász Márta vezető vallástanárunknak az iskola küldetéséről megfogalmazott gondolai zárják.

Megrendült szívvel tudunk csak arról szólni, hogy több olyan nagy formátumú elöljáróink ravatalánál kellett megállnunk, akik hitük, emberségük, szakmai kiválóságuk révén méltán vívták ki nagyrabecsülésünket. Tisztelettel és hálás szeretetünket adózunk az In memoriam fejezetben Kövy Zsolt főigazgató, Dr. Kálmán Attila, Dr. Korsós Bálint és Kovács Péter igazgatóink emlékének Istennek adva hálát életükért, példaértékű szolgálatukért.

Örömmel mutatjuk be Bujáky Miklós; Czapáry Endre, Dr. Schweighoffer Ernőné, Szabó Ildikó és Kiss László iskolaépítő kollégáinknak, vagyis azoknak a jeles tanároknak a portréját, akik igazi emberformáló műhellyé tették a Refit.

 Hogy a múlt nemcsak történelem, hanem élő valóság, azt az Élet az Alma Materben című fejezet bizonyítja, amelyben tanárok és diákok tollából a munkaközösségek számvetése mellett olvashatunk a tánc – képzőművészeti és a természettudományos tagozat indításának eredményeiről, szakköreinkről, az intézmény sokrétű kapcsolatairól, az internátusokról, az iskolai programokról, vallásos nevelésünk színtereiről.

A Velünk élő történelem címszó alatt olyan vallomások, találkozások, események idéződnek fel, amelyek bizonyságát adják annak, hogy a Magyar Örökség –díjas Pápai Kollégiumban ma is értékteremtés és értékmentés folyik.

 A kiadvány egyik legizgalmasabb része a fiatal öregdiákok egészen különböző műfajú és szempontú visszaemlékezése. Az iskola életének sokszínűségét jelzik a vallásos, művészeti és tudományos munkák Tanulmányok, esszék, publikációk cím alatt olvasható gyűjteménye. Külön fejezetben gyűjtöttük össze, hogy kik voltak az újraindulás óta lelkes segítőink, önzetlen támogatóink, alapítványtevőink.  Csokorba szedtük a legjelentősebb nemzetközi és országos versenyeredményeket is.

A munkatársi és diáknévsorokban mindenki megtalálhatja nevét, aki az elmúlt negyedszázad alatt a pápai Refiben dolgozott, illetve érettségizett.

A kiadvány különlegessége a 3-4. fejezet szélső hasábjain végigfutó idővonal, amely az adott tanév legjelentősebb eseményeiből ad ízelítőt, illetve az rendkívül gazdag fotó- és illusztrációválogatás, mely már önmagában remek lehetőség a múltidézésre.

Az évkönyv Steinbach József püspök és Gránásiné Bácsi Tünde igazgató előszavával jelent meg. Bemutatására a december 4-i hálaadó istentisztelet keretében Köntös László lelkészi főjegyző vállalkozott.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a kiadvány elkészítésében közreműködtek, jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki szívében és imádságaiban hordozza szeretett iskolánkat.

Mayerné Pátkai Tünde

főszerkesztő-igazgatóhelyettes

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .