A bécsi egyháztanács készítette el a megemlékezés tervét

A dunántúli reformátusság múltjának különféle szeleteiről hallhattak érdekességeket a levéltárban tartott konferencián megjelentek.
 Református hagyományok a Dunántúlon címmel rendezett konferenciát a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltára és a Pápai Református Gyűjtemények pénteken a pápai levéltárban. Köntös László gyűjteményi igazgató köszöntője után Hudi József a reformáció 300. évfordulójának dunántúli megünnepléséről tartott előadást.

– 1790 óta az egyház bel-ügyeiben – iskoláztatás, törvényhozás – az egyházkormányzat teljesen önálló. Ennek ellenére a vallásügy császári-királyi felségjog volt, ezért az 1817-es emlékünnepség tervezetét jóvá kellett hagyatni, és I. Ferenc osztrák császártól engedélyt kellett kérni. A protestánsok ügyeit a király mellett működő egyháztanács intézte, tagjai készítették el a reformációs ünnepségek központi tervét Bécsben.

A király augusztus 26-án engedélyezte a protestánsok számára az ünnepségeket, ezt követően azonban már az egyes egyházkerületek püspökei döntöttek a konkrét szervezésről. Pápán az evangélikus egyházkerület november 2-án ünnepelt, az istentiszteleten részt vettek a református lelkészek, tanárok, diákok is. A pápai főünnepség csak december 7-én, az eredetileg megszabotthoz képest egy héttel később volt, hogy a vidékiek is ott lehessenek. Történeti jelentősége abban állt, hogy azon más felekezetűek, így katolikusok s valószínűleg zsidók is részt vettek, megtöltve a régi református templomot.

Hudi József a reformáció 300. évfordulójának dunántúli megünnepléséről tartott előadást az érdeklődőknek Fotó: Laskovics Márió

A perselypénzekből olyan jelentős adományok jöttek össze, hogy a helyben működő kórházak – az asszonyispotály és az Irgalmas Kórház – szegényei számára osztottak segélyeket, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül – mondta el a Pápai Református Gyűjtemények levéltárának vezetője.

A konferencián Jakab Réka levéltáros Protestáns egyházak telkei Pápán, Nagy-L. István kutató Dunántúli reformátusok a császári-királyi hadsereg tábornoki és tisztikarában a francia háborúk idején címmel tartott elő-adást. A szünet után Boross István levéltáros a református királyi vadászok bakonyi közösségéről, Tóth Péter levéltáros a veszprémi káptalan jegyzőkönyvének tanulságairól, Simon Zsolt kutató pedig Tarczy Lajosról, az első magyar nyelvű csillagászati szakkönyv írójáról beszélt.

Vélemény, hozzászólás?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.