Áprilisi események

DateTypeEvent
01-04-1963közélet

Fejér, Vas és Veszprém megye 23 téglagyárának összevonásával megalakult a Középdunántúli Tégla- és Cserépipari Vállalat.

01-04-1977történelem

A Népköztársaság Elnöki tanácsa elrendelte Kéttornyúlak község Pápához csatolását.

02-04-1893közélet

Gold Lajos szerkesztésében és kiadásában megjelent a Pápai Független Újság közérdekű független társadalmi hetilap.

03-04-1954nyelv és irodalomWoolland Hills nevű városban (USA, Los Angeles, California állam) elhunyt Vajda Ernő (Ernest Vajda) író, színműíró, aki az 1920-as években vándorolt ki Amerikába és filmforgatókönyv-íróként Hollyvoodban élt. Komáromban született 1887. május 27-én. A pápai református főgimnáziumban tanult.
03-04-1993közélet

A Huszár lakótelepi Helyőrségi Művelődési Házban repülőklub alakult Kovács Ernő elnökletével.

04-04-1874közéletBudapesten elhunyt Dienes Lajos hírlapíró, minisztériumi tisztviselő, 1848/49-es honvéd hadnagy, a pápai református kollégium növendéke. Németszecsődön (Vas vm.) született 1816. július 29-én.
04-04-1903oktatás és nevelés

Budapesten elhunyt Füssy Tamás (1825–1903) bencés szerzetes-tanár, a pápai gimnázium tanára, író, szerkesztő.

05-04-1795hitélet

Losoncon elhunyt Kármán József drégelypalánki esperes, dunántúli református püspök (1794–1795), Kármán József (1769–1795) ügyvéd, író, folyóirat-szerkesztő édesapja.

05-04-1863zene

Pápán izraelita családba született Ney Bernát (1863–1938) a budapesti operaház énekese, a zeneakadémia kisegítő tanára.

07-04-1904képzőművészetRimaszombaton született Tóth Sándor (művésznevén A. Tóth Sándor) báb- és festőművész, 1932-től a pápai református gimnázium rajztanára, cserkészparacsnok. Később a Petőfi Sándor Gimnázium, majd a Türr István Gimnázium tanára, a városi képzőművészeti kör vezetője. 1980. október 2-án hunyt el Zalaegerszegen.
07-04-1917oktatás és nevelés

Kislángon született dr. Rácz István tanár, történész. A református gimnáziumban tanult, majd 1941-től itt kezdett tanítani. A Petőfi Sándor Gimnázium igazgató-helyetteseként ment nyugdíjba 1974-ben. Pápán hunyt el 1991. június 28-án. Az Alsóvárosi temetőben nyugszik.

09-04-1853közélet

Veszprémben született, Pápán tanult ifj. Csolnoky Ferenc (1853–1941) orvos, kórházigazgató.

10-04-1933közélet

Budapesten hunyt el Concha Győző (1864–1933) tekintélyes jogász, konzervatív-szabadelvű állambölcsész, egyetemi tanár, a pápai bencés gimnázium egykori növendéke. 1901-től néhány évig tagja volt a Társadalomtudományi Társaságnak, de annak radikalizálódása miatt kilépett az egyesületből.

11-04-1825oktatás és nevelés

Zimonyban született Füssy (Fuchs) Tamás Alajos (1825–1903) bencés szerzetes, tanár, aki 1848–1864 között Pápán működött. 1855–1864 között gimnáziumot igazgatta, 1858-ban egyik szerkesztője az Ifjusági Plutarch c. évkönyvnek. Több tankönyvet írt. Hobbija a festészet és a zene volt.

12-04-1803oktatás és nevelés

Vaszaron született, a pápai bencés gimnáziumban tanult Ihász Gilbert Vince (1803–1891) premontrei szerzetes-tanár.

12-04-1938nyelv és irodalom

Csikvándon született Kristóf Attila író, újságíró, a pápai Türr István Gimnázium növendéke. Jelenleg Budapesten él.

16-04-1913oktatás és nevelés

Ünnepélyesen felavatták a református Nőnevelő Intézet korszerűsített épületét.

16-04-1933nyelv és irodalom

Budapesten elhunyt a marcali születésű Kozma Andor (1861–1933) költő, író, műfordító, a református gimnázium egykori növendéke.

18-04-1884közéletPápán született Pápai Lajos állatorvos, a pápai vágóhíd, majd jéggyár vezetője.
19-04-1904közéletMegkezdődött és több napig tartott a pápai vasutassztrájkj.
19-04-1917hitélet

Pápán elhunyt Thury Etele református lelkész, egyháztörténész, teológiai tanár, a dunántúli egyházkerület történetének monográfusa. Zánkán született 1861. október 10-én.

24-04-1862tudomány

Pápán született Beke Manó matematikus, az MTA tagja.

25-04-1815közélet

Pápán született Györök György (1815–1888) jogász, tanár, újságíró, szerkesztő.

26-04-1945közélet

Budapesten elhunyt dr. Horváth Dániel (1879–1945) pápai születésű jogász, jogi szakíró. 1908-tól az igazságügy-minisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott. 1935-ben miniszteri osztályfőnökké nevezték ki. Közreműködött a fiatalkorúakra vonatkozó törvénykezés előkészítésében.

30-04-1823közélet

Köveskálon született Balogh Gábor (1823–1908) jogász, 1848/49-es honvédtiszt, aki megírta visszaemlékezéseit. Jogot a református főiskolán tanult.