Augusztusi események

DateTypeEvent
01-08-1947képzőművészet

Pápai Néplaphírei szerint Istenes-Iscserekov András pápai festőművész, rajztanár vonat elé vetette magát Mezőlak közelében. A mezőlaki temetőben nyugszik. 1915. január 14-én született az oroszországi Vothinszkijravodban, anyjával és hadifogoly mostohaapjával 1920-ban települt le Magyarországon, a pápai református kollégiumban és a Képzőművészeti Főiskolán tanult. Pápán 1949. március 6-án és 1967 őszén nyílt emlékkiállítása.

02-08-1837közélet

Az Alsóvárosi temetőben felavatták Márton István (Iszkaszentgyörgy, 1760. november 23. – Pápa, 1831. szeptember 21.) református főiskolai professzor díszes síremlékét.

02-08-1942hitélet

Dr. Simon György veszprémi nagyprépost felszentelte a kétévi munkával renovált ferences templomot. Az átalakítás művészi koncepcióját Závory Zoltán festőművész dolgozta ki.

03-08-1973képzőművészet

Párizsban elhunyt Birkás Géza festőművész, a pápai református kollégium egykori növendéke. Pápán született 1929. január 23-án.

04-08-1967oktatás és nevelés

Pápán elhunyt Páhány János adászteveli, majd dákai református kántortanító, a Pápai Református Egyházmegyei Tanítóegyesület tagja. Budapesten született 1889. január 12-én. Kiváló néptanító volt, számos bemutató tanítást tartott a pápai református tanítóképző hallgatóinak.

05-08-1883közélet

A Pápai Lapok beszámolt arról, hogy Balogh Alfréd perjel az irgalmasok pápai kórházát kibővíttette és korszerűsíttette.

06-08-1954oktatás és nevelésEgerben elhunyt az 1883. augusztus 4-én Pápán született és itt érettségizett Rássy Gyula (rendi nevén Paulin), az egri cisztercita gimnázium matematika-fizika-német szakos tanára. A cisztercita rend egri sírboltjában nyugszik.
07-08-1917történelemÜnnepélyesen búcsúztatták a harctérre induló pápai 7. honvéd huszárezred katonáit.
08-08-1892nyelv és irodalom

Pápán született Sándor Imre író, újságíró. Tanulmányait Pápán kezdte. A középiskola elvégzése után hivatalnok lett a Kőbányai Sörgyárban. 1920-ban Bécsbe, később Kassára költözött, 1939-ben tért haza. 1922–1938 között a Prágai Magyar Hírlap külső munkatársa volt. Utolsó éveiben a Magyarország reggeli kiadásának munkatársaként kereste kenyerét. Budapesten hunyt el 1943. március 8-án.

08-08-1957oktatás és nevelés

Budapesten elhunyt Rab István görög-latin szakos középiskolai tanár, Rab Zsuzsa költőnő édesapja. A református kollégiumban tanult, 1920–1941 között annak tanára, 1941–1947 között igazgatója volt. Sárszentmihályon született 1886. június 17-én.

08-08-2003közélet

Megnyitotta kapuit a Várkert fürdő, melynek fedett részét csak később helyezték üzembe.

09-08-1913közélet

Kálisch Mór megnyitotta nyomdáját, amely azonban a háborús viszonyok miatt 1915-ben megszűnt.

10-08-1893hitélet

Budapesten született, Pápán végzett teológiát Bereczky Albert (1893–1966) református lelkész, dunamelléki püspök, országgyűlési képviselő, az egyházi békemozgalom egyik vezetője.

13-08-1723közélet

Veszprémben született, Pápán tanult, Debrecenben élt Weszprémi István (1723–1799) orvos, író.

13-08-1993oktatás és nevelés

Lezajlott a Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola alapkőletételi ünnepsége.

14-08-1707történelem

Pálffy János és Jean Rabutin generális mintegy négyezer fős haderejével a Rába-vonal mögül előretörve szinte ellenállás nélkül elfoglalta, felégette és kifosztotta Pápát, ahol csupán Botka Ferencné és Tallián Sándor kőháza maradtak meg.

17-08-1914történelemA magyar királyi pápai 7. honvéd huszárezred az I. világháborúban e napon Gorodok–Satanownál emlékezetes rohamot indított az oroszok ellen. A jelenetet ábrázolja a Győri út mellett elhelyezett hősi emlékmű domborműve, Manno Miltiades szobrászművész alkotása.
18-08-1867közélet

A városi polgárok és értelmiségiek megalakították a Pápai Polgári Kört.

20-08-1597történelem

A túlerőben lévő osztrák császári haderőnek megadta magát a török helyőrség, amely 1594 óta birtokolta a pápai várat és Pápa városát. Ezzel megnyílt az út Győr visszafoglalása előtt, melyre a következő évben került sor. A visszafoglalást követően 600 gyalogos és 300 lovas katona alkotja a pápai várőrséget.

20-08-1924nyelv és irodalomPápán született Fazekas László költő, aki szülővárosában, majd az USA-ban töltötte gyermekkorát. A budapesti egyetemen végzett. A Válasz c. segédszerkesztője volt, majd a Móra Kiadó szerkesztője lett, de dolgozott az MTI-nél, az OSzK-ban és a Külkereskedelmi Vállalatnál is. Gyermekkori élményeit A megvallatott gyermekkor (1965) c. művében örökítette meg. Budapesten hunyt el 1982. november 24-én.
21-08-2004hitéletBorsosgyőrött dr. Márfi Gyula veszprémi érsek felszentelte a falu első katolikus templomát.
22-08-1892történelem

A városi közgyűlés elhatározta, hogy Pápán dohánygyár létesítését kezdeményezi dr. Wekerle Sándor pénzügyminiszternél.

23-08-1535történelem

I. Ferdinánd magyar király Pápa várát és városát Enyingi Török Bálintnak és örököseinek adományozza hűséges katonai szolgálataiért.

23-08-1945oktatás és nevelés

Pannonhalmán elhunyt dr. Dobrovich (Dobrovits) Ágoston Ferenc (1897–1945) bencés szerzetes, bölcsészdoktor, latin-történelem középiskolai tanár, Pápán gimnázium-igazgató (1933–1939), a Jókai Kör elnöke, a katolikus egyletek vezetője, ill. vezetőségi tagja, tankönyvíró.

23-08-1987közélet

Budapesten elhunyt dr. Trócsányi Zsolt történész, Trócsányi Dezső pápai református teológiai akadémiai tanár fia. Pápán született 1926. április 15-én. 1949-től a Magyar Országos Levéltár munkatársa, Erdély múltjának kiváló kutatója volt. 1981-ben szerkesztésében jelent meg Budapesten Apápai kollégium történetec. monográfia, melynek munkatársa is volt.

25-08-1982oktatás és nevelés

Győrben elhunyt dr. Csoknyay József (1906–1982) történelem-földrajz szakos tanár, 1946–1958 között a Pápai Tanítóképző igazgatója.

26-08-1904közéletErzsébetfalván született dr. Buday Ferenc ügyvéd, bíró, 1953–1975 között a Legfelsőbb Bíróság elnöke, aki 1915–1923 között a pápai bencés gimnáziumban tanult.
26-08-1994nyelv és irodalom1994. augusztus 26–28. Pápán tartották az Amatőr Költők és Írók Szövetsége (AKISZ) országos találkozóját. Ebben az évben Pápán jelent meg az amatőr írók országos lapja, a Kristály.
27-08-1875közélet

Pápán született, itt tanult dr. Horváth Lajos, Veszprém vármegye alispánja, a város közéletének meghatározó alakja.

27-08-2007közélet

Elhunyt Fuchs Antal vadászati szakíró, akinek könyveit Pápán is bemutatták.

28-08-1892közélet

A Pápai Lapok hírül adja, hogy Voyta Adolf építész lemondott az építészeti és az egészségügyi bizottságbeli tagságáról. Helyére Török János mérnököt választották. (Voyta tervezte többek közt a városi színházat és az új katolikus iskolát is.)

29-08-1917közélet

Dr. Patek Béla győri színtársulata megkezdte előadásait a pápai állandó színházban, melyet az előző három évben csak mozi céljára használtak.

29-08-1963közélet

Budapesten hunyt el a pápai születésű Körös Béla (1901–1963) kohómérnök, a Csepel Művek Öntödéjének vezetője, a Vasipari Kutatóintézet munkatársa.

31-08-1903közélet

Pápán született Kerekes Ilona (Németh Imréné), Pápa város polgármestere (1948–1950), majd tanácselnöke (1950–1958). Pápán hunyt el 1986. július 7-én.