Decemberi események

DateTypeEvent
01-12-1785nyelv és irodalomSomlószőlősön (Veszprém vm.) született, Pápán és Sopronban tanult Döbröntei Gábor (1785–1851) költő, szerkesztő, műfordító.
01-12-1817nyelv és irodalom

Kápolnásnyéken született, Pápán tanult Fekete János vármegyei tisztségviselő, író. Székesfehérváron hunyt el 1877. április 3-án.

01-12-1847közélet

Bezerédy Mihály uradalmi prefektus (jószágkormányzó) tervezetet készített a város pusztagyimóti majorsági gazdálkodásának korszerűsítésére.

01-12-1937közélet

Kis Tivadar pápai könyvkereskedő megnyitotta kölcsönkönyvtárát, amely a legújabb irodalmat fillérekért tette hozzáférhetővé a lakosság számára.

01-12-1993közélet

A Teveli úton átadták a Szociális Otthon második otthonházát, mely 35 időskorú kényelmes elhelyezését és gondozását tette lehetővé.

03-12-1942oktatás és nevelés

Elhunyt Barcsi József, a református főgimnázium tanára, aki 33 éven át tanított.

04-12-1993hitélet

Budapesten hunyt el dr. Vályi Nagy Ervin (1924-1993) református lelkész, teológiai tanár, filozófus, a Pápai Református Teológiai Akadémia egykori növendéke.

04-12-1994hitéletA városi önkormányzat, a pápai zsidó hitközség és a Céh Művészeti Alapítvány megbízottai Löw Lipót Műemléki és Kulturális Alapítványt hoztak létre az 1846-ban épült zsinagóga megmentésére.
05-12-1944történelemVeszprém megyét hadműveleti területté nyilvánították és elrendelték a polgári lakosság kiürítését. A közhivatalok és a nyilaskeresztes párt megyei vezetése Pápára települt át.
06-12-1807oktatás és nevelés

Hetényben született Tarczy Lajos, a pápai református kollégium tanára, természettudós, Hegel filozófiájának népszerűsítője, a Képzőtársulat (1841) alapítója és tanár-elnöke. Bécsben hunyt el 1881. március 20-án.

06-12-1944történelemPápán önkéntes alapon megkezdődött az áttelepülni szándékozó lakosság vasúti elszállítása.
07-12-1839hitéletNagyszombatban született Ocsovszky Kázmér Ambrus bencés szerzetes-tanár, gimnázium-igazgató, rendházfőnök. 1862–1906 között élt Pápán, kezdetben a gimnáziumban tanított, majd igazgatta, 1893-tól a rendház főnöke volt. Nyugdíjas éveit Bakonybélben töltötte, itt hunyt el 1911. június 5-én.
08-12-1932közélet

Megalakult a Revíziós Liga pápai csoportja, főtitkárrá dr. Sulyok Dezsőt választották.

09-12-1705történelem

Bottyán János kuruc generális Borsosgyőr irányából megostromolta a várat és elfoglalta Pápa városát. Veszprém megye 1709 nyaráig a kurucok ellenőrzése alá került, Pápa lett Bottyán János és a kuruc főtisztek kedvelt tartózkodási helye 1707. augusztus 14-ig, amikor a várost Rabutin császári generális csapatai elfoglalták és felégették. Csak Tallián Sándor és Botka Ferencné kőházai maradtak meg.

09-12-1993közélet

Este 18 órakor megkezdődött a városi televízió kísérleti adása, melyet a Music TV csatornáján sugároztak.

11-12-1339történelem

A királyné Olivér nevű udvarbírája oklevelet állított ki arról, hogy a királyné parancsára Pápa összes hospese nevében felperesként meg kellett volna előtte jelennie Imre bírónak (villicus), Karácsony fia Jánosnak és Berecknek egy Zsemléri Miklós ispán által indított perben, de távol maradtak. Amennyiben távollétüket nem tudjának igazolni, királyi bírsággal fogják sújtani őket. Az oklevél rámutat arra, hogy a korábban királyi udvarnokoknak számító pápaiak ekkor már hospeseknek számítottak és széleskörű, városias kiváltságokkal éltek.

12-12-1964oktatás és nevelésPárizsban elhunyt dr. Szalay Jeromos István bencés szerzetes, magyar-latin-francia szakos tanár, a párizsi magyarok lelkésze (1943–1953), a franciaországi magyarok főlelkésze (1953–1964). Nórápon született 1896. április 16-án, a pápai bencés gimnáziumban tanult (1908–1914), majd az 1925/26. párizsi tanévet leszámítva itt tanított (1921–1929). Francia nyelvtanárként 1928-ban elnyerte a Francia Akadémia jutalomdíját. Pápán prézese volt a Mária Kongregációnak, vezetője a Deák Ferenc Önképzőkörnek, könyvtárosa a Katholikus Körnek és a tanári könyvtárnak, főszerkesztője a Pápa és Vidéke c. hetilapnak. 1942–1943-ban a kolozsvári tudományegyetemen a francia nyelv magántanára lett. 1943-tól Párizsban élt.
14-12-1439történelem

Erzsébet királyné Garai László birtokának, Pápa mezővárosának harmincadvámmenteséget adományozott. Pápa ezzel a kiváltsággal kiemelkedett a mezővárosok sorából. Külkereskedelemmel foglalkozó lakosai ezentúl vámmentességet élveztek: nem kellett harmincadot fizetniük a királyi és királynéi harnmincadosoknak.

14-12-1788hitélet

Rétalapon született, Pápán tanult Nagy Mihály (1788–1878) református lelkész, dunántúli püspök (1845–1874), író.

14-12-1905közélet

Pápán elhunyt Baráth Ferenc (1824–1905) jogakadémiai tanár, 1848/49-es honvédtiszt.

18-12-1923közélet

Elhunyt martonfalvai Martonfalvay Elek (1853–1923) ügyvéd, 1887-től Osvald Dániel polgármester mellett helyettes polgármester, 1894-től ügyvédi parxisából élt. A bencés és református gimnáziumban tanult, a református jogakadémát helyben végezte. Három műve jelent meg nyomtatásban. Vele a város egyik legrégibb nemes családja halt ki.

19-12-1903közéletMegjelent a Pápai Hírlap c. hetilap.
20-12-1904oktatás és nevelésA városi képviselőtestület a római katolikus egyháznak engedte át az alsóvárosi elemi népiskola tulajdonjogát.
20-12-2007történelem

Pápa város képviselőtestülete előkészítő bizottságot hozott létre, miután bizonyossá vált, hogy pápai reptér lesz a NATO C–17-es gépeinek bázisa. (Az első szállítógép 2009 őszén érkezett meg.)

22-12-1944oktatás és nevelésCegléden hunyt el Czeglédy Sándor református lelkész, a Pápai Református Teológiai Akadémia ó- és újszövetségi tanára (1914–1920), az Újszövetség és Kálvin műveinek magyarra fordítója, a református gimnázium és teológiai akadémia egykori növendéke. Nádasdladányban (Fejér vm.) született 1883. március 28-án. Az év folyamán a kórházban fertőző osztály hoztak létre.
25-12-1927nyelv és irodalom

Budapesten elhunyt Méry Károly író, műfordító, biztosító-intézeti tisztviselő. Pápán született 1860. március 6-án.

27-12-1925nyelv és irodalom

Rotterdamban elhunyt dr. Antal Géza dunántúli református püspök felesége, a holland származású Adèle Sophie Cordilia Opzoomer, írói nevén A. S. C. Wallis (1856–1925) írónő, műfordító, a magyar irodalom klasszikusainak (Arany, Petőfi, Madách) hollandra fordítója.

30-12-1934hitéletPápán elhunyt dr. Antal Géza dunántúli református püspök, 1910–1918 között Pápa országgyűlési képviselője, főrendiházi tag, író, műfordító. Tatán született 1866. március 17-én. Pápán szerzett lelkészi oklevelet. 1924-től haláláig töltötte be a püspöki tisztséget. Pápa városa díszpolgárává választotta. Felesége, a holland származású Opzoomer Adél (1858–1925) költőnő és műfordító volt, számos irodalmi művet fordított hollandra, köztük Madách Imre Az ember tragédia c. művét.
31-12-1794hitéletPápán született Vezerle Ignác egri kanonok, egyházi író. Egerben hunyt el 1870. május 22-én.
31-12-1833közélet

Veszprémben született Óváry Lipót (eredetileg Alstädter Leopold) történész, levéltáros, 1848/49-es tűzér. A középiskolát Veszprémben és Pápán végezte.