Januári események

DateTypeEvent
01-01-1732történelem

Gróf Esterházy Ferenc örökös szerződést kötött Pápa Belsőváros lakosaival, melyben 10 pontban szabályozta jogaikat és kötelezettségeiket. Az egyik pontot még ezen év október 13-án módosították. A szerződés 1842-ig meghatározta a Belsőváros és az attól igazgatásilag elkülönített Alsó- és Felsőváros fejlődését.

01-01-1823nyelv és irodalom

Kiskőrösön született Petőfi Sándor (1823–1849) költő, aki az 1841/42. tanévet a pápai kollégiumban töltötte a VII. (logikai) osztály tanulójaként.

01-01-1904közéletMegalakult a Szövőgyári Betegsegélyző Pénztár.
01-01-1943közélet

Budapesten hunyt el dr. Hegedűs Lóránt (1872–1943) közgazdász, liberális, majd konzervatív politikus, a Társadalomtudományi Társaság (1901) alapítója, 1906-ig alelnöke. A Dunántúli Református Egyházkerületnek 1912-től haláláig világi tanácsbírója volt.

02-01-1944képzőművészetMegnyilt Istyerekov András és A. Tóth Sándor festűművész budapesti kiállítása.
02-01-1993képzőművészet

Elhunyt Somogyi József (1916–1993) szobrászművész, a pápai református kollégium növendéke, Pápa város díszpolgára (1981).

03-01-1839nyelv és irodalomCsepen (Komárom vm.) született Thaly Kálmán költő, történetíró, a református kollégium növendéke. A Rákóczi szabadságharc kutatójaként vált országosan ismertté. Zablaton hunyt el 1909. szeptember 26-án.
04-01-1885hitélet

Etén született, Pápán, majd a skóciai Edinburgh városában tanult dr. Pongrácz József (1885–1963) református lelkész, pápai teológiai tanár, egyháztörténész, szerkesztő, a református kollégiumi könyvtár igazgatója. 1923-tól a Pápán megjelenő Dunántúli Protestáns Lapot szerkesztette. Fontos szerepet játszott a város és a református gyülekezet életében.

05-01-1837hitélet

Bécsben V. Ferdinánd magyar király kiadta a Dunántúli Református Egyházkerület kollégiumi nyomdájának privilégiumlevelét. A nyomda 1838. május 26-án kezdte meg működését. A kiegyezés korában a Dunántúl egyik legjelentősebb nyomdája volt, 1949-ben államosították. 1843-tól az egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyveket is több száz példányban kinyomtatta, szövegük digitalizált formában olvasható a Pápai Református Gyűjtemények honlapján.

05-01-1843oktatás és nevelés

Devecserben született, Pápán tanult, Budapesten 1915. augusztus 18-án hunyt el Hoffmann Mór középiskolai tanár, szerkesztő, műfordító. 1869–1902 között Nagykanizsán élt.

06-01-1834közéletHivatalosan, alapszabályszerűen megalakult a Pápai Kaszinó a Griff Vendégfogadó emeleti nagytermében. Az egyesület közvetlen előzménye az 1832-ben alakult kaszinó, illetve a kaszinótagok által már 1830-ban létrehozott olvasótársaság volt. Pápán az olvasótársaság volt az első reformkori kulturális egyesület.
06-01-1903hitélet

Pápán elhunyt Körmendy Sándor (1829–1903) református lelkipásztor, belsősomogyi esperes, 1848-as nemzetőrtiszt, 1848/49-es honvédtiszt, a pápai református kollégium növendéke. A szabadságharc eseményeit kéziratos naplójában örökítette meg.

06-01-1912zene

Baldauf Gusztáv evangélikus püspöki titkár vezetésével, Nagy Pál karnagy irányításával megalakult a Pápai Ág. Hitv. Ev. Férfi Énekkar és Zenepártoló Egyesület.

06-01-1917képzőművészet

Hegyeshalmon született, a pápai bencés gimnáziumban és tanítóképzőben tanult Cziráki Lajos festőművész, grafikus. 1946–1959 között a pápai tanítóképzőben tanított. Győrben hunyt el 2003. június 1-én. 2000-ben, 2007-ben is kiállítása volt Pápán, utóbbi alkalommal A vágyak szála elszakadt c. önéletrajzi könyvét is bemutatták.

06-01-1922nyelv és irodalom

Trócsányi Zsolt elkészült Dosztojeszvkij Siheder c. művének magyar fordításával.

07-01-1824közéletPápán született Baráth Ferenc 1848/49-es honvéd százados, ügyvéd, pápai református jogakadémiai tanár. Pápán hunyt el 1905. december 14-én.
09-01-1945nyelv és irodalom

Budapesten elhunyt Rózsa Miklós (1874–1945) író, újságíró, művészettörténész. Pápán született, ifjúságát is itt töltötte. Szerkesztette a Pápai Lapok c. hetilapot, munkatársa volt a Pápai Hírlapnak.

10-01-1884oktatás és nevelésHahóton született Kelemen Krizosztom bencés szerzetes-tanár, pannonhalmi főapát (1933–1947). 1910–1916 között hittant, magyart és latint tanított a pápai gimnáziumban. Prézese volt az iskolai Mária Kongregációnak, elnöke a Felsővárosi Katolikus Olvasókörnek, munkatársa a Pápa és Vidéke c. hetilapnak. 1947-ben önkéntes száműzetésben élt Brazíliában, majd az USA-ban. 1950. november 7-én hunyt Newark bencés apátságban (Ohio állam, USA). 1983 óta Pannonhalmán nyugszik.
11-01-1704történelem

Károlyi Sándor kuruc generális csapatai elfoglalták a várost, de nem tudták megtartani. Január 12-én gr. Esterházy Antal és a várat védő 400 katona felesködött Rákóczi hűségére. Áprilisban Siegbert Heister generális elfoglalta és bosszúból felégetette a várost.

12-01-1937képzőművészet

Pápán született Heitler László tanár, festőművész, művészeti író, a város kulturális életének meghatározó egyénisége. Pápán hunyt el 2016. június 8-án. Az Alsóvárosi temetőben nyugszik.

13-01-1797oktatás és nevelés

A Dunántúli Református Egyházkerület Tatán tartott közgyűlésén a Pápai Református Kollégiumot superintendentiális (egyházkerületi) anyaoskolának ismeri el, fenntartását is átveszi az egyházközségtől.

14-01-1874hitéletVeszprémben elhunyt dr. Udvardy Ignác egyháztörténész, egyházjogász, a veszprémi papi szeminárium tanára, az MTA levelező tagja. Pápán született 1810. augusztus 1-jén, a bencés gimnáziumban tanult.
17-01-1897közélet

Kis Gábor református lelkész és Sebestyén Dávidné kezdeményezésére megalakult a Pápa Ev. Ref. Nőegylet, melynek alapszabályait 1898. február 4-én hagyta jóvá a belügyminiszter.

19-01-1757történelem

Galántai gróf Eszterházy Ferenc pápai földesúr Bécsben kiállítja az irgalmasrendi kórház alapítóülevelét, melyet Mária Terézia május 2-án hagy jóvá.

20-01-1825történelem

Pápócon született, Pápán tanult Eberhardt Károly (1825–1906) 1848/49-es honvéd tábornok.

21-01-1994közéletBorsosgyőrön átadták a város anyagi támogatásával, a helyi lakosság összefogásával felújított művelődési házat.
22-01-1873hitélet

Pápán elhunyt Kőszeghy József, a város 1850–1871 közötti plébánosa.

22-01-1887közélet

Elhunyt Kiss László polgármester.

22-01-1903oktatás és nevelés

Bársonyoson elhunyt Bakonyvári Ildefonz (1857–1903) bencés szerzetes, tanár, történész. 1893–1896 között Pápán tanított, eközben megírta a katolikus gimnázium történetét.

24-01-1747történelem

Pápán a Szent László utca végén tűz keletkezett, a tűzvészben két óra leforgása alatt 127 ház égett le.

24-01-1763hitélet

Madaron született, rövid ideig Pápán szolgált Édes Gergely (1763–1847) református lelkész, költő, Kazinczy levelezőpartnere.

24-01-1937képzőművészet

Pápán született Heitler László (1937-2016) tanár, festőművész, művészeti író.

24-01-1983hitélet

Budapesten elhunyt a felsőőri születésű dr. Benedek Sándor (1904–1983) református lelkész, teológus, teológiai professzor. A pápai teológiai akadémián, majd Bécsben, Marburgban, Baselben tanult. 1938-tól Pápán a gyakorlati teológia tanszéken helyettes, 1939-től rendes tanár volt.

25-01-1875hitélet

Kalocsán született Kiss Szerafin Ferenc (1875–1935) bencés szerzetes, aki 1920–1923 között Pápán tanított, a város közéletének vezéralakja, ünnepelt szónoka volt. Budapesten hunyt el 1935. szeptember 19-én.

25-01-1914közéletHajnalra virradóra teljesen leégett az ún. Tizes malom, amely eredetileg kerekeinek számáról nyerte a nevét és a város legnagyobb malma volt.
27-01-1383közélet

A pápai szombati vásárban a fehérvári káptalan emberei Mária királynő parancsára Ajkai Miklós jobbágyai által elkövett gyilkosság ügyében vizsgálatot tartottak, melynek során Lőrinc fia János pápai bírót (villicus) és 12 pápai esküdtet is meghallgattak. Ekkor a királynő falujának számító Pápa már fejlett önkormányzattal rendelkezett.

28-01-1877oktatás és nevelés

Dr. Breuer Salamon pápai főrabbi kezdeményezésére mintegy 200 taggal megalakult a Tiphereth Bachurim Egylet, amely a szegény tanulók támogatását, hasznos ismeretek terjesztését tűzte ki céljául.

28-01-1913hitélet

Felsőkelecsényben született Nádasdy Lajos református lelkész, művelődéstörténész, a Pápai Református Gyűjtemények nyugalmazott munkatársa. Jelenleg Celldömölkön él.

31-01-1945képzőművészet

Budapest ostromakor elhunyt Beck Ötvös Fülöp (1873–1945) pápai születésű kiváló magyar szobrász, éremművész.