Júliusi események

DateTypeEvent
01-07-1873nyelv és irodalom

Nagyigmándon született Pápay József (1873–1931) nyelvész, az MTA könyvtárosa, debreceni egyetemi tanár, a finnugor összehasonlító nyelvészet üttőrője. Pápán, a református kollégiumban tanult. Kiadta Reguly osztják népköltési gyűjteményét.

01-07-1952hitélet

Átszervezték a Dunántúli református Egyházkerületet. Pápa és környéke ezentúl a Győr-Sopron-pápai Református Egyházmegyéhez tartozott.

01-07-1994közéletA Városi Televízió az adóról történő műsorsugárzásra tért át és a 42-es csatornán megkezdte napi 2,5–3,5 órás adását. Hétfőn és szerdán 17,30 órától, kedden és csütörtökön 16 órától, pénteken 17 órától láthatták a helyiek és környékbeliek a tévé műsorait.
03-07-1683történelem

Bezerédy István pápai kapitány megadja magát a török ostromlóknak, miután azok a külvárost felégették, a lakosokat kardélre hányták. A törökök szeptember 12-i bécsi veresége után ismét magyar kézre került a város.

06-07-1833oktatás és nevelés

Pápán született Bárány Ignác (1833–1882) szegedi, majd budapesti tanítóintézeti tanár, író, szerkesztő.

06-07-1847oktatás és nevelés

A teológushallgatók megalakították a Főtanodai Homiletikai Társulatot, melynek alapszabályát e napon némi módosítással el is fogadta a tantestület.

09-07-1854hitéletPápán született dr. Rada István püspöki titkár, veszprémi kanonok, pápai prelátus, a Szent István Társulat tagja. Számos műfordítása, cikke, tanulmánya jelent meg. Veszprémben hunyt el 1927. szeptember 30-án. Az alsóvárosi temetőben nyugszik.
09-07-1884közéletSzegeden elhunyt Balogh János Ferenc ügyvéd, a Szegedi Közjegyzői Kamara elnöke, 1848/49-es honvéd hadnagy, a pápai református jogakadémia növendéke. Ajkán született 1827. július 22-én.
12-07-1947sport

Pápai Független Kisgazda c. lap hírül adta, hogy a vitorlázó repülés újraindítására megalakult a Perutz Üzemi MadiSz Sportrepülő Szakosztálya. A kezdők számára szombaton, a haladók számára vasárnap tartottak foglalkozásokat.

13-07-1973közélet

Budapesten elhunyt Mészáros Károly gépészmérnök, miniszterhelyettes, a Csepel Autógyár egykori igazgatója. Pápán született 1921. április 10-én.

15-07-1594történelem

Szinán török nagyvezír hadai megkezdik Pápa ostromát. A város a tatárok segítségével október elejére kerül török kézre. A várat és várost csak 1597 augusztusában foglalta vissza Miksa főherceg mintegy 33.000 fős serege.

16-07-2004közéletHivatalosan átadták a Várkertfürdő mellett 450 millió forintos költséggel épült Termál Kempinget, Magyarország első ötcsillagos kempingjét.
17-07-1764hitélet

Sárospatakon született Láczay (Látzay) Szabó József, az utrechti és göttingeni egyetem növendéke, a pápai református kollégium professzora (1791–1805), egyházi író, folyóiratszerkesztő. Sárospatakon hunyt el 1828. szeptember 21-én.

17-07-1925nyelv és irodalom

Felsőiszkázon született, Pápán a polgári iskolában, majd 1941–1945 között a református kollégium kereskedelmi iskolájában tanult Nagy László (1925–1978) költő.

18-07-1893közélet

Pápán elhunyt Makara György (1821–1893) orvos, szakíró, Veszprém vármegye tiszteletbeli főorvosa, a város közéletének jeles alakja.

20-07-1947közélet

Mintegy 40 taggal újjáalakult a Pápai Lloyd Társaság, amely Kaufmann Jenő elnök és dr. Györki Imre igazgató vezetésével kezdte meg működését.

22-07-1994közéletWashingtonban elhunyt Horváth Elek pápai újságíró, budapesti és észak–erdélyi kormánytisztviselő, amerikai nyelvtanár. 1948-ban elhagyta Magyarországot, előbb Ausztriában, 1951-től az USA-ban élt. A Pentagon Közép-Európa szakértőként alkalmazta. Pápán született 1908. március 29-én, a bencés gimnáziumban (1918–1926), majd a budapesti és bécsi egyetemen tanult.
24-07-1917közélet

Belák Lajos pápai járási főszolgabíró körlevelében értesítette a helyi segélyező bizottságokat, hogy Pápán és a járás területén lévő községekben augusztus első felében szervezzenek gyermeknapot.

24-07-1977közélet

A brazíliai Sao Paulóban elhunyt Kerényi Olaf Lajos bencés szerzetes, magyar-latin szakos középiskolai tanár. 1938–1946 között Pápán tanított, a Pápa és Vidéke c. hetilap munkatársa volt. 1963-tól haláláig a brazíliai magyarok főlelkészeként tevékenykedett.  Kapuváron született 1912. október 8-án.

26-07-1874képzőművészetVarga Gábor építész Barátok utcai lakásában magánrajziskolát nyitott.
26-07-1917közélet

Belák Lajos pápai járási főszolgabíró elnökletével megalakult a Gazdák Hadsegélyező Járási Bizottsága, amely gyűjtést indított a hadiözvegyek és hadiárvák támogatására.

28-07-1924hitéletSzékesfehérváron elhunyt Németh István református lelkész, gimnáziumi, majd teológiai akadémiai tanár, 1914–1924 között a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Pusztaegresen született 1851. szeptember 29-én.
29-07-1937történelem

Bécsben elhunyt gróf Esterházy Móric, Veszprém vármegye főispánjának özvegye, született Stockau Paula grófnő, Pápa város jótevője. Július 31-én temették a gannai családi sírboltba.

30-07-1893hitélet

Kulcsodon született, Pápán végzett teológiát Kúr Géza (1893–1981) református lelkész, egyháztörténész, aki az Egyesült Államokban hunyt el.

31-07-1984oktatás és nevelésMariazellben (Ausztria) elhunyt Sümegh Lothár Ferenc bencés szerzetes, magyar-latin szakos középiskolai tanár. 1934–1941 között tanított Pápán, 1934–1939 között a házgondnoki teendőket is ellátta. Vezette az iskolai énekkart, az általa alapított ifjúsági szalonzenekart és a Deák Ferenc Önképzőkört. Számos ismeretterjesztő előadást tartott. Munkatársa volt a Pápa és Vidéke c. hetilapnak.