Márciusi események

DateTypeEvent
01-03-1994közéletA városi képviselőtestület elfogadta Pápa város jelképeiről és a jelképek használatáról szóló szabályrendeletét.
02-03-1815nyelv és irodalom

Gondol Dániel református lelkész és Debreceni Zsófia házasságából Inotán született, a pápai református kollégiumban tanult Gondol Dániel (1815–1891) műfordító, tankönyvíró, az MTA levelező tagja (1845), 1848-ban a belügyminisztérium munkatársa. Az erdélyi Alvincon hunyt el 1891. május 7-én. (Az életrajzi lexikonokban a születés dátuma nem szerepel, a március 2. az anyakönyv szerint a keresztelés időpontját jelenti.)

03-03-1853történelem

Pesten kivégezték Noszlopi Gáspár (1820–1853) ügyvédet, szolgabírót, a somogyi népfelkelés szervezőjét. A pápai református kollégiumban tanult.

05-03-1903hitélet

Lovaszpatonán született Bácsi Sándor (1903–1989) pápai evangélikus lelkész (1938–1956), az egyházzenei élet felvirágoztatója. Forradalmi szereplése miatt 1957-ben győri lelkészi állásából felfüggesztették és csak 1989-ben rehabilitáltáák.

06-03-1935zene

Fischer Annie zongoraművész a Griff vendégfogadóban adott koncertet.

07-03-1707közélet

A tekintélyes vagyonnal rendelkező Bottyán János kuruc parancsnokló generális másodszor is megnősült. Pápán feleségül vette a nálánál mintegy 50 évvel fiatalabb ghymesi gróf Forgách Juliannát. Tanúi voltak: Somogyi Ádám ezereskapitány és Horváth Zsigmond dunántúli kuruc főhadbiztos.

08-03-1943nyelv és irodalom

Budapesten hunyt el a pápai születésű Sándor Imre (1892–1943) író, újságíró. 1920-tól Bécsben, majd Kassán élt, 1939-ben tért haza.

09-03-1905közélet

Pápán született, a bencés gimnáziumban érettségizett Saád Béla (1905–1993) katolikus író, újságíró, a Nemzeti Újság, majd az Új Ember munkatársa, a Vigília főmunkatársa, majd szerkesztője, utóbb felelős kiadója. Budapesten hunyt el 1993. január 11-én.

10-03-1874közéletPápán született Rózsa Miklós író, újságíró, aki gyermekkorát szülővárosában töltötte. A Pápai Hírlapnak is munkatársa volt. Budapesten hunyt el 1945. január 9-én.
12-03-1740hitélet

P. Mokoss József pápai pálos szerzetes tájékoztatja a földesurat, hogy megkezdték a Kálvária építését, melyet 1746 májusában fejeztek be. A három keresztet a csapócéh tagjai május 24-én állították fel.

12-03-1935oktatás és nevelés

Ásotthalom településen született dr. Zsolnai József (1935–2011) pedagógus, egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Pápai Intézetének alapítója. Törökbálinton hunyt el 2011. január 12-én.

13-03-1814oktatás és nevelésPápán született Rapos József pedagógus, a magyar kisdedóvás úttörője, a pesti országos kisdedóvóképző igazgatója. Budapesten hunyt el 1894. január 18-án.
14-03-1827közélet

Pápán született és tanult Kőrössy (Körösi) Imre ügyvéd, 1848/49-es honvéd százados, Veszprém vármegyei tisztségviselő. Felsőörsön hunyt el 1883. november 16-án.

14-03-1842nyelv és irodalom

Mezőszentgyörgyön született, 1852–1862 között egy tanév kivételével Pápán, a református kollégiumban tanult Eötvös Károly író, politikus. Diákélményeit számos írásában megörökítette, tanárairól kitűnő portrékat rajzolt. Budapesten hunyt el 1916. április 13-án.

14-03-1912közélet

Pápán született Somfainé Pados Mária tanár, festőművész, helytörténet-kutató. Ugyanitt hunyt el 1995. június 24-én.

15-03-1884közéletA Pápai Képzőtársaság 1849 óta először emlékezett meg nyilvánosan a szabadságharcról. Ezt követően a Március 15-ét nyilvánosan ünnepelték.
15-03-1885közélet

Pápán született Szőke Bognár József kőművessegéd, 1919-ben az MKP pápai szervezetének titkára, városparancsnok. Politikai tevékenységéért 5 év fegyházra ítélték, fogolycsere folytán a Szovjetunióba került, ahol koncepciós per áldozata lett.

15-03-1925közélet

Jókai születésének 100. évfordulójára emlékkiállítás nyílt.

15-03-1940közélet

Budapesten elhunyt Beke (Beck) József (1867–1940) pápai születésű mérnök, szakíró, Beke Manó öccse. A budapesti Szabadság-, Margit- és Erzsébet-híd és számos folyami híd egyik tervezője volt.

15-03-1944közéletDr. Rédei Tibor ügyvéd elnökletével megalakult a Nemzeti Munkaközpont pápai szervezete.
16-03-1877oktatás és nevelés

Kecskés Mihály polgári iskolai tanár, elnök vezetésével, 54 taggal megalakult a Pápa Városi és Vidéki Tanítóegylet.

17-03-1887közélet

A városi tisztújító közgyűlésen Kiss László helyére Osváld Dániel városi tanácsnokot, helyettes polgármestert választották meg polgármesternek.

18-03-1815nyelv és irodalom

Inócon született, Pápán a református főiskolában tanult Ballagi (Bloch) Mór (1815–1891) nyelvész, teológus, a budapesti református teológiai akadémia tanára. Magyar nyelvtan c. tankönyvét (Bécs, 1845) a kollégiumban is használták.

19-03-1914közéletAz Esterházy uradalom és a város szerződést kötött új kórház létesítésére, mely szerint a telket az uradalom ingyen biztosítja.
19-03-1944történelemA német hadsereg egységei megszállták a várost (és az országot).
19-03-1988közélet

New Yorkban elhunyt Linksz Arthur (1900–1988) szemorvos, tanár, aki a devecseri rabbi fiaként a pápai református főgimnáziumban tanult, 1918-ban érettségizett. Emlékirata Visszanézek… Ifjúkorom Magyarországon címmel New Yorkban jelent meg 1977-ben. Ebben életének 1938-ig terjedő szakaszait dolgozta fel, pápai éveiről nagy szeretettel írt.

20-03-1904közéletA pápai Szociáldemokrata Párt tagjai megkoszorúzták Petőfi emléktábláját, majd a Jókai Körben Pelczéder Ágoston előadásával emlékeztek a szabadságharcra.
21-03-1824közéletAlsószőlősön (Nyitra vm.) született Csaplovics József komáromi ügyvéd, jegyző, 1848/49-es honvéd hadnagy, a pápai református jogakadémia növendéke. 1914. május 14-én hunyt el a Komárom vármegyei Kamocsán.
21-03-1924közéletPápán elhunyt Mészáros Károly városi rendőrkapitány (1884–1897), polgármester (1897–1918). Nevéhez fűződik a vízvezeték- és villanyhálózat kiépítése, az Erzsébetváros és Tókertváros kiépítésének megkezdése, iparvállalatok és tanintézetek létesítésének segítése. Az általa létesített Liget 1924–1948 között a nevét viselte. Sírja a Kálvária-temetőben található.
22-03-1695nyelv és irodalom

Pápán elhunyt Csuzi Cseh Jakab református lelkész, író. Pápán, Sárospatakon és Hollandiában tanult. 1675-ben gályarabságra ítélték. 1692-től a pápai gyülekezetben szolgált.

23-03-1943közélet

Pápán született Mészárosné Stenger Katalin könyvtáros-tanár, helytörténész. Szülővárosában hunyt el 2010. november 29-én.

24-03-1894közéletPápán született dr. Cseh-Szombathy László orvos, aki kezdetben szülővárosában praktizált, majd a budapesti Bethesda Diakonisszakórház belgyógyász főorvos lett. 1935-ben kisgazdapárti programmal országgyűlési képviselőnek választották. 1948-ban visszavonult a közélettől, de 1963-ig a Csengery utcai kórház főorvosa maradt. Budapesten hunyt el 1968. január 11-én.
25-03-1703hitélet

Pápán lett plébános Moralits Ferenc későbbi esztergomi kanonok, aki Nagyszombatban hunyt el 1723. április 2-án.

25-03-1875közélet

Megalakult a Szabadelvű Párt pápai szervezete.

26-03-1713történelem

Kismartonban elhunyt herceg Esterházy Pál (1635–1713) nádor, költő, zeneszerző, Pápa egykori várkapitánya.

26-03-1945történelem

A III. Ukrán Front egységei elfoglalták Pápát, amely egyik katonai bázisuk lett a következő évtizedekben. 1945–1961 között szovjet katonai repülőtér működött a város határában.

28-03-1883oktatás és nevelés

Nádasdladányban született Czeglédy Sándor (1883–1944) pápai teológiai professzor, bibliafordító, Kálvin János műveinek fordítója. A református gimnázium és a teológiai akadémia növendéke volt.

28-03-1897közélet

Simaházapusztán született Sulyok Dezső ügyvéd, országgyűlési képviselő, kisgazdapárti politikus, 1945-ben Pápa polgármestere. A demokratikus pártok elleni sorozatos kommunista támadások miatt 1947 nyarán az USA-ba távozott, ahol a politikai emigráció egyik vezetője lett. New Yorkban hunyt el 1965. május 18-án. Batthyány Lajos utca 3. sz. alatti egykori lakóháza falán 1994 óta emléktábla őrzi nevét. A Járási Hivatal (volt Polgármesteri Hivatal) épülete melletti téren 2002-ben avatták fel bronzszobrát.

29-03-1783hitélet

II. József magyar király engedélyezte a pápai reformátusok szabad vallásgyakorlatát, melyet 1752-ben szüntettek meg. A nyilvános vallásgyakorlat május 2-án vette kezdetét.