Októberi események

DateTypeEvent
01-10-1924tudományMarosvásárhelyen született dr. Biringer Pál (Paul P. Biringer) gépészmérnök, feltaláló; stocholmi, majd torontoi (kanadai) egyetemi tanár, aki 1937–1941 között a pápai bencés gimnáziumban tanult, itt is érettségizett.  1970–1998 között 74 tudományos publikációja jelent meg.
01-10-1924oktatás és nevelésMegnyílt a Pápai Női Ipariskola.
03-10-1793történelem

Gróf Esterházy Károly örökös szerződést kötött a Belsővárossal az ún. extracontractualisták jogi helyzetének rendezéséről. Az extracontractualisták az 1732-ben kötött szerződés szerint még szerződésen kívűlek voltak, földesúri adómentességet élveztek, időközben azonban ingatlanaik adókötelessé váltak.

04-10-1814közéletBékésen született Szabó Imre veszprémi kanonok, a papi szemináriumi tanár, szombathelyi püspök (1871–1881), egyházi író, az MTA tiszteletbeli tagja, a pápai bencés gimnázium növendéke és a város országgyűlési képviselője.
04-10-1864hitéletRanolder János veszprémi püspök Pápán letelepítette az irgalmas nővéreket, akiket székházuk elkészültéig a Szent Ilona utcai szeretetotthonban helyeztek el.
04-10-1892közélet

Véghely Dezső Veszprém vármegyei alispán adakozási felhívást tett közzé, melyben arra kérte a megye közönségét, hogy adakozzon az ihászi ütközet emlékére Pápán felállítandó „honvéd-emlék” (honvéd emlékmű) javára.

06-10-1973képzőművészet

Az Esterházy-kastély előtt felavatták Somogyi József Petőfi-szobrát.

07-10-1915hitélet

Mezőlakon született, Pápán tanult Szíj Rezső (1915–2006) református lelkész, történész, művelődéstörténész.

09-10-1927oktatás és nevelés

Pápán hunyt el Kapossy Lucián református főgimnáziumi tanár, az első Pápa-monográfia (1905) szerkesztője. Lovasberényben született 1849. október 19.

10-10-1877történelem

Gyújtogatás következtében leégett a Fazekas utcában az Antal-féle ház telkén Hirsch Náthán által építtetett pápai színkör, a kárt 5400 osztrák értékű forintra becsülték.

11-10-1744hitélet

Pápán hunyt el Acsády Ádám, a város szülötte, a pápai pálos gimnázium növendéke, a pálos (majd bencés) templom építtetője, 1714-től győri kanonok, 1725-től veszprémi püspök.

11-10-1993nyelv és irodalom

Budapesten elhunyt Lőrincze Lajos (1915–1993) nyelvész. Szentgálon született, a pápai református gimnázium növendéke, majd tanára, a Kollégiumi Lapok munkatársa volt.

13-10-1767történelem

A Pápa-ugod-devecseri uradalomban megkezdődik a Mária Terézia-féle úrbéri rendelet végrehajtása, a jobbágyok helyzetének felmérése, az urbárium vagy azt helyettesítő szerződések bevezetése.

13-10-1875hitélet

Szegeden elhunyt Lőw Lipót (1811–1875) főrabbi, a neológ irányzat meghatározó alakja. 1846–1850 között Pápán szolgált.

14-10-1883oktatás és nevelés

Megnyitották a városi elsőfokú ipariskolát, melynek igazgatója Szelestey Lajos lett.

16-10-1887közélet

A szegény sorsú városi lakosok tisztességes eltemetésének biztosítására megalakult a Pápai Általános Temetkezési Egylet

16-10-1892történelem

A budapesti székhelyű Magyar Asphalt Részvénytársaság megkezdte Pápán a Fő téren és a Fő utcában az aszfalt gyalogjárdák készítését. (Korábban somlai kővel kirakott járdákat használtak.) A részvénytársaság Voyta Adolf megbízott révén magánosok számára is vállalt aszfaltozási munkákat.

17-10-1667hitélet

Pápán elhunyt Séllyei M. István pápai lelkész, dunántúli református püspök. Lelkész-utódjául Csuzi Cseh Jakabot választották, aki Losoncon született 1639-ben és Pápán hunyt el 1695-ben. 1693-tól dunántúli püspök volt, számos egyházi művet írt.

17-10-1803történelem

Söjtörön született Deák Ferenc (1803–1876), aki az 1812/13. tanévet Pápán a bencés gimnáziumban végezte. Iskoláján, a mai Türr Gimnázium épületén (akkor még kívűl) 1896-ban avattak táblát; diákkori lakását 1935-ben jelölték emléktáblával a Korona u. 45. számú házon.

17-10-1839történelemV. Ferdinánd magyar király kiadta Bécsben kelt kiváltságlevelét, melyben megerősítette elődei által Pápa mezőváros lakosainak kiadott kiváltságleveleket, továbbá kimondta, hogy a polgárok ügyeiben első fokon a városi tanács, másodfokon az úriszék illetékes eljárni; s hogy a város polgárait testi fenyítéssel nem lehet büntetni.
18-10-1745hitélet

A Rómában tanult Galgóczi Ferenc (Galánta, 1719. február 13. – Nagyszombat, 1798. október 27.) lett Pápa plébánosa, akit 1764-ben pozsonyi, 1766-ban esztergomi kanonokká, 1772-ben komáromi főesperessé neveztek ki. Prédikációi nyomtatásban jelentek meg. Végrendeletében jelentős összegeket hagyott a pápai plébániára és a Kálváriára.

18-10-1788közélet

Pesten elhunyt Fekete György ügyvéd, országbíró, Somogy vármegye országggyűlési képviselője. Pápán született 1711. március 13-án. Ügyvédi pályáját Bécsben, majd szülővárosában kezdte.

18-10-1807közélet

Enyingen született, városunkban hunyt el 1885. június 3-án Bocsor István pápai református főiskolai tanár, történetíró, 1848-as országgyűlési képviselő.

18-10-1884közéletSzereden született Lengyel Zénó Miksa bencés szerzetes-tanár, aki 1913–1920 között tanított Pápán, emellett részt vett a város társadalmi-egyleti életében, a képviselőtestület munkájában. Választmányi tagja volt többek közt a Vöröskereszt Egyletnek, a Belvárosi Római Katholikus Körnek. Kapolyon hunyt el 1936. november 12-én.
19-10-2003közélet

Pápa város képviselőtestülete határozatott hozott a mintegy 5000 tételből álló Győry Endréné-féle muzeális gyűjteményének megvásárlásáról. A szerződést Győry Endréné közlése szerint november 24-én írták alá.

20-10-1844oktatás és nevelésZalaegerszegen elhunyt Horváth Timót József bencés szerzetes-tanár, író; 1828–1832 között pápai gimnázium igazgatója és házfőnök. Zalaegerszegen született 1788. március 25-én.
20-10-1847hitélet

Tiszatarjánban elhunyt Édes Gergely református lelkész, költő, Kazinczy Ferenc levelezőpartnere. Madaron született 1763. január 24-én. Veszprém megyében Litéren, Pápán, Kupon és Pápadereskén lelkészkedett. 1846-ban fiához költözött Tiszatarjánba.

23-10-1575hitélet

Pápán elhunyt Huszár Gál reformátor, nyomdász, szépíró.

23-10-1873nyelv és irodalom

Mencshelyen született Lampérth Géza (1873–1934) író, költő, lapszerkesztő, aki a református gimnáziumban tanult. A kollégium történetét is megírta.

23-10-1984közéletBudapesten elhunyt Pődör László, a pápai bencés gimnázium növendéke (1925–1929), francia-német szakos tanár, diplomata, műfordító, 1955-től közel 30 éven át a Corvina Kiadó szerkesztője. Csornán született 1911. február 5-én.
25-10-1834közéletPápán született Voyta Adolf építőmester, Woita József (1807–1896) építőmester, későbbi polgármester és Velsz Anna gyermeke. Voyta tervei szerint épült a pápai állandó színház (1881), több köz- és magánépület és számos vidéki színház. 1923. február 14-én hunyt el Budapesten.
25-10-1932nyelv és irodalom

Pápán született Lendvai György író, dramaturg, a Magyar Rádió munkatársa.

25-10-1963nyelv és irodalom

Pápán született, 1982-ben a Petőfi Sándor Gimnáziumban érettsgizett Szauer Ágoston tanár, költő.

26-10-1884hitéletFelszentelték a Voyta Adolf tervei szerint neogótikus stílusban átépített és toronnyal ellátott evangélikus templomot, amely 1786-ban torony nélkül készült.
29-10-1794történelem

Gróf Esterházy Károly egri püspök, Pápa földesúra örökös szerződést kötött a külvárosokkal, melyben rendezte az  ún. extracontraktualisták jogviszonyait és adóterheit.

29-10-1895közélet

Pápán hunyt el P. Szabó Károly (1836–1895) református gimnáziumi tanár, lapszerkesztő, történész.

29-10-1992nyelv és irodalom

Budapesten öngyilkos lett Rácz Endre nyelvész, az ELTE egyetemi docense, aki 1947–1949 között Pápán volt gimnáziumi tanár. 1922. augusztus 21-én született Csákberényben.

30-10-1844képzőművészetPápán született Spitzer Emánuel (Manó) festőművész, párizsi és müncheni folyóiratok munkatársa, a Spitzer-féle sokszororsító eljárás feltalálója. A németországi Wagingben hunyt el 1919. augusztus 26-án. Képeinek gyűjteményét a budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi.