Szeptemberi események

DateTypeEvent
01-09-1740tudomány

Pápán született Csernák (Chernák) László matematikus.

01-09-1875oktatás és nevelés

Megnyílt a Pápai Állami Polgári Leányiskola.

01-09-1924oktatás és nevelésA Zimmermann utcai elemi iskola helyén megnyilt a Pápai Katholikus Polgári Fiúiskola.
01-09-1994oktatás és nevelésA Türr István Gimnáziumban 5 évfolyamos pedagógiai szakképzést indult.
02-09-1844hitéletPápán elhunyt Tóth Ferenc református lelkész, teológiai tanár, dunántúli református püspök (1827–1844), egyházi író, jeles egyháztörténész.
02-09-1883közélet

Máramarosszigeten született, Gödöllőn hunyt el Hamuth János (1883–1947) pápai rendőrkapitány, majd polgármester (1933–1944).

03-09-1892közélet

A városi közgyűlésen Martonfalvay Elek városi tanácsos napirend előtti felszólalásban javasolta, hogy a Szél utcát Kossuth Lajosról nevezzék el. Indítványát éljenzéssel elfogadták.

03-09-1905oktatás és nevelés

Megnyitották a Jókai utcai új református elemi népiskolát.

03-09-1915hitélet

Balatonfüreden elhunyt Vaszary Kolos (szül. Keszthely, 1832. február 12.) pápai bencés tanár, esztergomi érsek, történész, 1891-től Pápa város díszpolgára.

04-09-1892oktatás és nevelés

Néger Ágoston apátplébános nagy ünnepség keretében felszentelte az új egyemeletes katolikus elemi népiskolát.

04-09-1994oktatás és nevelésA Várkertben átadott új iskolaépületben megtartotta első tanévnyitóját a Petőfi Sándor Gimnázium.
05-09-1784hitélet

Veszprémben elhunyt Ányos Pál volt pálos szerzetest, költő. 1770–1772 között a pápai pálos gimnáziumban tanult, majd 1773-tól az itteni rendi főiskolán folytatta tanulmányait. Nagyesztergáron született 1756. december 28-án. A veszprémi ferencesek kriptájában nyugszik.

07-09-1962oktatás és nevelés

Pápán elhunyt Trócsányi Dezső (1889–1962) teológiai tanár, művelődéstörténész.

09-09-1855közélet

Egerben született Fenyvessy Ferenc (1855–1903) liberális politikus, ügyvéd, újságíró, szerkesztő, Pápa város országgyűlési képviselője, 1879–1892 között a Pápai Lapok szerkesztője, 1898-tól Veszprém vármegye főispánja.

10-09-1827hitélet

Vilonyán született, Pápán tanult Pap Gábor református lelkész, dunántúli püspök, költő, református lelkész, dunántúli püspök. Komáromban hunyt el 1895. november 2-án. A szlovákiai Komárom református temetőjében nyugszik.

11-09-1645történelem

Nagyhöflányban (ma: Grosshöflein, Ausztria) elhunyt galánthai gróf Esterházy Miklós (1582/83–1645) nádor, Pápa város és a pápai uradalom birtokosa, a köznemes Esterházy család főúri családdá emelője.

11-09-1993hitélet

Eltemették dr. Hiero István (1928–1993) volt kölni és párizsi plébánost, pápanyőgéri lakost, egykori pápai bencés diákot, a pápai egyesületek támogatóját.

12-09-1715történelem

Bécsben született gróf Esterházy Ferenc (1715–1785) a pápai irgalmasrendi kórház (1757) alapítója, Pápa város földesura, a pápa-ugod-devecseri uradalom birtokosa, főudvarmester, horvát-szlavon bán, a cseklészi hitbizomány alapítója. Cseklészen hunyt el 1785. november 7-én.

13-09-1844oktatás és nevelésGönyün született Tóth Ince Károly bencés szerzetes-tanár, a pápai gimnázium tanára (1870–1875) és első történetírója. Bakonybélben hunyt el 1925. november 19-én.
13-09-2007nyelv és irodalom

A helyi sajtó hírül adta, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár kiadásában megjelent Winkler Gábor városi főépítész Pápai éveim c. könyve.

14-09-1967közélet

Budapesten elhunyt Ughy Jenő könyvtáros, olvasásszociológus. Celldömölkön született 1922. május 15-én. Pápán volt könyvtáros, majd 1963-tól haláláig az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, az olvasáskutatás hazai úttörője.

15-09-1895oktatás és nevelés

Czike Lajos egyházkerületi főgondnok ünnepi beszédével felavatták a Református Gimnázium új épületét.

15-09-1955közélet

Budapesten elhunyt dr. Jankó Péter (1907–1955) tanácsvezető népbíró. 1907. augusztus 20-án Pápán született Jankó László tanítóképző-intézeti tanár és Jerffy Hermina házasságából. A pápai bencés főgimnáziumba járt, ahol kiválóan tanult, 1925-ben érettségizett. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát 1930-ban. 1931. február 22-én a pápai főtemplomban kötött házasságot Varga Jolánnal, Varga József pápai postafőnök lányával. 1938-tól a monori járásbíróként, majd a Budapesti Központi Járásbíróságon, majd 1941-től a Pestvidéki Törvényszéken bíróként dolgozott. 1945 májusától Budapesti Népbíróság tagja, 1946 novemberétől másodelnöke, 1949 szeptemberében-októberében elnöke. 1948 első felében és 1949 novemberétől 1950. decemberig a Népbíróságok Országos Tanácsa tanácselnöke. 1950-től haláláig a Legfelsőbb Bíróság másodelnöke, 1953 nyaráig lényegében vezetője, ezután meghatározó szerepe egyre csökkent. Amikor az első hírek elkezdtek terjedni, hogy a Rajk-pert koholt vádak alapján szervezték meg, a konyhai gázcsapot megnyitva öngyilkosságot követett el. Többek közt Endre László, Szálasi Ferenc, a Magyar Közösség, illetve Rajk László perének tanácsvezető bírája volt.

17-09-1875történelem

Győr-Révfaluban született Jankó László (1875–1954) tanár, régész, múzeumigazgató. 1905–1921 között Pápán tanított, a város történet kutatta, számos cikke, tanulmánya jelent meg. A pápai pálos kripta részletes leírását is elvégezte.

17-09-1892oktatás és nevelés

A pápai református főiskolán 52 taggal Gyorsíró Kör alakult dr. Kapossy Lucián tanár elnökletével.

18-09-1883közélet

Pápán született, itt és Frankfurtban tanult, Németországból 1936-ban Palesztinába vándorolt ki Breuer Izsák ügyvéd, aki Jeruzsálemben hunyt el 1946. július 10-én.

18-09-1892közélet

Este a színházban díszelőadást tartottak a 90 éves Kossuth Lajos tiszteletére. Makó Lajos színtársulat-igazgató az adakozásokkal kiegészített tiszta bevételt, 120 forintot felajánlotta a városi Kossuth-alap részére. Az alap kamatait évente egy árva gyermek neveltetésére fordították. (Először 1893. október 1-től fizették ki a támogatást.)

18-09-1937képzőművészet

Pápán született, Pápán, Győrben és Szegeden tanult dr. Alexay Zoltán ny. főiskolai docens, nemzetközileg ismert természetfotós.

18-09-2003közélet

A Pápai Napló arról tudósított, hogy a képviselőtestület legutóbbi ülésén a városi stadionnak a Perutz-stadion nevet adta.

19-09-1683történelemEzen a napon született gróf galánthai Esterházy Ferenc (1683–1754) tárnokmester, Pápa város és a Pápa-ugod-devecseri uradalom földesura.
19-09-1703történelem

I. Lipót Bécsben kiadott oklevelében a Pápán házat és telket bíró nemesek kérelmére megerőstítette a mezőváros korábbi kiváltságait.

22-09-1877történelem

A városi közgyűlés tudomásul vette a veszprémi kir. törvényszék végzését a tagosítási munkálatokat lezáró hitelesítési jegyzőkönyvről. A hitelesítési jegyzőkönyv egy hiteles másolatát megrendelték a városi levéltár számára. A 18 évig tartó tagosítási per teljesen átrendezte a város földbirtokviszonyait és gazdálkodását, megteremtette a modern mezőgazdaság feltételeit.

22-09-1945nyelv és irodalom

Dunavecsén elhunyt Vikár Béla (1859–1945) műfordító, folklórkutató, lapszerkesztő, az MTA levelező tagja. Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik. Ő a Kalevala (1909), valamint a grúz eposz, a Sota Rusztaveli munkájának (Tariel, a párducbőrös lovag, 1917) és La Fontaine összes meséjének (1929) magyarra fordítója. Középiskoláit részben Pápán végezte. 1896-ban Európában az elsők között kezdett népdalgyűjtést fonográffal Borsod vármegyében. Korábban gyorsírással rögzítette a népdalokat. Lelkes híve volt az eszperantó mozgalomnak.

23-09-1892közélet

A Pápán állomásozó 7. honvéd huszárezred első alkalommal rendezett lóversenyt, melyet a kedvezőtlen időjárás ellenére sokan megtekintettek.

23-09-1923képzőművészet

Cegléden született, Pápán 2009. december 18-án hunyt el Nagy Béla középiskolai rajztanár, festőművész.

23-09-1992közélet

Pápa és a németországi Baden-Württenberg Tartományban lévő Schwetzingen város barátsági szerződést kötött.

23-09-1992történelem

Schwetzingenben Gerhard Stratthaus főpolgármester és dr. Kovács Zoltán polgármester aláírta a Scwetzingen és Pápa közötti testvérvárosi együttműködési szerződést.

25-09-1853közélet

Nagyszőlősön született, Pápán tanult Éhen Gyula (1853–1932) jogász, szombathelyi városfejlesztő polgármester, országgyűlési képviselő.

25-09-1905hitélet

Nagyfalva helységben elhunyt Lóskay Bekény (1828–1905) előbb bencés, majd cisztercita szerzetes, gimnáziumi tanár, művelődéstörténész. 1848. december 3-án állt be katonának, ekkor kilépett a bencés rendből. Az 1848/49-es szabadságharcban honvédként vett részt. Lóskay József néven Pápán született 1828. február 28-án, itt járt gimnáziumba. Bencésként a Lóskay Arnold, cisztercitaként a Lóskay Bekény nevet viselte.

28-09-1892oktatás és nevelés

A Pápai Református Kollégiumban Ifjúságot Segítő Egyesület (segélyegylet) alakult. Balog Dénes VIII. osztályos diákot alelnökké, Lampérth Géza VII. osztályos tanulót jegyzővé választották.

28-09-1892közéletGőz- és Kádfürdő Részvénytársaság alakult, amely október 10-én elkezdte a fürdő építését, amely 24 nap alatt tető alá került.
28-09-1923hitélet

Lepsényben született dr. Dékány Endre (1923–2010) református lelkész, egyház- és művelődéstörténész. A pápai teológián és a strasbourgi egyetemen tanult.

30-09-1913oktatás és nevelés

Jánosházán született Somfai János (1913–2003) tanár, a Hámán Kató Általános Iskola igazgató-helyettese, újító.  Második világháborús naplószemelvényei 2001-ben jelentek meg.