Könyvek

<< Vissza Folyóiratok

Könyvek

A Pápai Művelődéstörténeti Társaság tagjai által írt könyvek:

fuvos

Két évszázad fúvószenéje Pápán

Horváth Adrián – Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2016

ISBN: 978-963-12-4850-0

Gaty

Gáty Zoltán – Pápa város zeneszerzője

Horváth Adrián – Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2015

ISBN: 978-963-98-1832-3

 tungli-gy

A pápai Névtani Konferencia előadásai: elhangzottak a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében, Pápán, 2009. október 3-án

Tungli Gyula (szerk.)

Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 2010

koblos-jozsef-kranitz-zsolt-a-dunantuli-reformatus-egyhazkerulet-predikatorai-es-rektorai-i-cd-vel-13781054-nagy

A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai 1. : 1526-1760

Hudi József (közrem.) -Köblös József (szerk.) -Kránitz Zsolt (szerk.) -Mezei Zsolt (szerk.) -Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei (Pápa) (közread.) – Pápa,Pápai Ref. Gyűjt., 2009

ISBN: 9789638655066

 0209000189665G

Istennek, Hazának, Tudománynak (Tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére)

Nádasdy Lajos , Mezei Zsolt , Hermann István , Fehér László , Vladár Gábor – Pápai Református Gyűjtemények-Pápai Művelődéstörténeti Társaság – 2008

ISBN: 9789638655035

Pápai Művelődéstörténeti Társaság ; (Pápa): 2002.06.16

Pápai Műveltört. Társ., 2004

ISBN: 9632171578, 9789632171579

 443002

Ezredforduló (a Pápai Művelődéstörténeti Társaság milleniumi emlékkönyve)

Hermann István (szerk. ) -Mezei Zsolt (szerk. ) -Áldozó Tamás (közrem. ) – Pápa,Pápai Művelődéstört. Társ.,2001 –

ISBN: 9630059673 – 12196584

 1111010740073G

Várostörténet és közműveltség

Hudi József-Mezei Zsolt-Hermann István (szerk.) Pápa, 2001

 nagy_7840718

Az 1831. évi kolerajárvány története Pápán

Mezei Zsolt, Pápai Művelődéstörténeti Társaság, Pápa, 2001

ISBN: 9636408564

Emlékkönyv galántai és fraknói gróf Eszterházy Károly egri püspök, Pápa város földesura, mecénása és építtetője halálának kétszázadik évfordulója tiszteletére

A pápai Kastélyban 1999. szeptember 11-én elhangzott előadások szerkesztett szövege

1999. szeptember 11-én Pápán tudományos konferenciát rendeztek a város mecénása, gróf Esterházy Károly (1725-1799) halálának 200. évfordulója tiszteletére, az itt elhangzott előadások megszerkesztett változatát közli az emlékkönyv. Valamennyi kutató, előadó arra keresett választ, ki is volt Esterházy Károly (ifj. Hermann István dolgozata), milyen is volt e barokk kori arisztokrata, mecénás és építtető (Heller István tanulmánya), kancellár és államférfi (Berényi László), főpap (Mezei Zsolt), mecénás (Winkler Gábor), földesúr (Fülöp Éva Mária), illetve levélíró (Hudi József). Vagyis a mai szerzők az egymásnak sokszor ellentmondó korabeli értékelések között szerettek volna rendet tenni, hiszen pl. Mária Terézia rideg uralomvágyónak, Kazinczy Ferenc meg bölcs embernek tartotta. Külön érdekessége a kötetnek a Függelék; itt olvasható Pfeiffer János 1940-ben írott méltatása (Emlékezés gróf Esterházy Károly püspökről), azután Mátyus Aliz Esterházy-disputa című dramatikus írása, valamint Láng Károly A festő című, először 1937-ben megjelent novellája. A lábjegyzetekkel kísért és reprodukciókkal, fényképekkel szemléltetett dolgozatsor a késő barokk Magyarország egyik nevezetes arisztokratájának, egyik főméltóságának portréját rajzolja meg, miközben – Pápa és Eger tekintetében – igen fontos helytörténeti adalékokkal szolgál.

0519001139829G

Tudományos konferencia a pápai Nagytemplom felszentelésének 200. évfordulójára: 1795. május 3 – 1995. május 3

Pápai Művelődéstörténeti Társaság, 1995