Zene

<< Publikációk | Helytörténet | Irodalom | Képzőművészet | Történelem | Szélesvíz


Galánfi Ede: „Elindultam szép hazámbul” – Emlékezés Bartók Bélára – pápai hangversenyének 80. évfordulóján

A magyar nyelv egyedisége és elszigeteltsége miatt nehezen tudta valódi értékén a többi nép elé tárni irodalmunk, költészetünk kincseit. A zenei hangokba foglalt életérzés, gondolat bármely nyelven értő ember számára érzékelhetővé válhat. Így érthető, hogy nemzeti kultúránk világsikerét a 19. század legjelentősebb romantikus zeneszerzője és zongoraművésze Liszt Ferenc, valamint a 20. században Bartók Béla tudományos […]

0 hozzászólás

Ez igazi örömzene volt

Pápa – Kétévente rendezik meg a Bartók Béla Zeneiskolában a megyei csellótalálkozót, aminek idén már hatodik alkalommal volt házigazdája a pápai zeneoktatási intézmény. Ezúttal Veszprémből, Tapolcáról, Balatonfüredről, Balatoncsicsóról és Pápáról érkeztek tehetséges diákok, hogy bemutassák tudásukat hangszerükön. – A megyei csellótalálkozó az első néhány évben még verseny volt. Két évvel ezelőtt azonban versenyről csellótalálkozóvá változtattuk […]

0 hozzászólás

Prima-gála: négyen a legjobbak közül

 A Prima Primissima előszobájaként a tegnapi megyei Prima-gálán négy díjazott vehette át a díját. Már jóval az esemény előtt sereglettek a kiöltözött vendégek a megyeházára, a Szent István teremben rendezett díjátadó gálára. A műsort izgatott beszélgetések előzték meg: kik lesznek a díjazottak, kinek hogy megy az üzlet, miképp birkózik meg a nehézségekkel, és végül, de […]

0 hozzászólás

Horváth Adrián: Gáty Zoltán

Gyermekévek Gáty* Zoltán pápai zeneszerző-zenetanár a kétszáz évvel ezelőtt még hazánk keleti felében élt Gáty család sámsoni ágának a leszármazottja. Gáty Zoltánnak dédnagyapja volt I. Gáti István, nagyapja volt II. Gáty István, akinek fia, Lajos lett az ő édesapja. Felesége egy adászteveli lelkész és esperes leánya volt, akit Vincze Teréziának hívtak. Ajkára költöztek, ahol a […]

0 hozzászólás

Gáty Zoltán: Zene

ÚJRAKÖZLÉS (Az eredeti leirat megjelent: Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000, 67-70. old.) Magyarország ezeréves története, a létért való küzdelemnek szakadatlan láncolata. Ezzel szoktuk megokolni fejlődésünk, haladásunk hiányait, egy vagy más téren nyilvánvaló elmaradottságunkat. Kétségtelen, hogy úgy szellemi, mint […]

0 hozzászólás

Gáty Zoltán: A zenéről pedagógiai szempontból

ÚJRAKÖZLÉS (Az eredeti leirat megjelent: Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000, 77-87. old.) A zenéről pedagógiai szempontból szeretnék egy kissé bővebben szólni. Merész vállalkozásnak tűnhet különösen nálunk Magyarországon a zenéről, még hozzá a nevelés ügyével kapcsolatban beszélni. Mi nálunk […]

0 hozzászólás

Gáty Zoltán: A zene állapota Magyarországon

ÚJRAKÖZLÉS (Az eredeti leirat megjelent: Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000, 87-96. old.) Mélyen Tisztelt Hallgatóság. Ha szabad a történésznek az ő kedvenc alakjairól dicshymmnuszokat zengeni, a nyelvésznek az őt lelkesítő problémák felett vitát provokálni, az eszteli korszak ideáljait […]

0 hozzászólás

Gáty Zoltán: Erkel Ferencről (1910)

ÚJRAKÖZLÉS (A szöveg a pápai Jókai kör első házi estélyén hangzott el 1910. november 27-én. Az eredeti leirat megjelent: Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000, 71-77. old.) Jól esik jeleznem, hogy a pápai Jókai Kör az idei estélyeinek sorozatát […]

0 hozzászólás

Horváth Adrián: A Pápai Magyar Fegyveres Polgárság Zenekara (1795-1848), avagy a magyar honvédsereg első katonazenekara

A kezdetek A Dunántúl jellegzetes barokk kisvárosát, Pápát az 1720-as években körülbelül 4000-en lakták[1]. Amíg a XVII. században a protestánsok adták a lakosság túlnyomó részét, addig a XVIII. századra – a gróf Esterházy család várospolitikája és az ellenreformáció nyomán – döntő változások következtek be. A letelepedési engedélyek kiadását, a polgárjog odaítélését, a céhekbe történő tagfelvételt […]

0 hozzászólás

Horváth Adrián: Pápai katonazenekarok?

Pápán számos katonazenekar fordult meg, de hosszabb ideig csak egy szolgált a városban, bár őket sem lehet valójában pápaiaknak titulálni. Azt gondolhatnánk, hogy ez a II. világháború alatt felállított ejtőernyős alakulatnak volt zenekara, hiszen két bejegyzés is található az újságokban, miszerint ejtőernyős-zenekar fellépett Pápán. Az első 1942-ből való az ejtőernyősök csapatzászló avatási ünnepségén szerepel ejtőernyős-zenekar.[1] […]

0 hozzászólás
error: Figyelmeztetés:
A tartalom másolás védelem alatt áll!