Horváth Adrián: Gáty Zoltán

Gyermekévek Gáty* Zoltán pápai zeneszerző-zenetanár a kétszáz évvel ezelőtt még hazánk keleti felében élt Gáty család sámsoni ágának a leszármazottja. Gáty Zoltánnak dédnagyapja volt I. Gáti István, nagyapja volt II. Gáty István, akinek fia, Lajos lett az ő édesapja. Felesége egy adászteveli lelkész és esperes leánya volt, akit Vincze Teréziának hívtak. Ajkára költöztek, ahol a […]

Gáty Zoltán: Zene

ÚJRAKÖZLÉS (Az eredeti leirat megjelent: Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000, 67-70. old.) Magyarország ezeréves története, a létért való küzdelemnek szakadatlan láncolata. Ezzel szoktuk megokolni fejlődésünk, haladásunk hiányait, egy vagy más téren nyilvánvaló elmaradottságunkat. Kétségtelen, hogy úgy szellemi, mint […]

Gáty Zoltán: A zenéről pedagógiai szempontból

ÚJRAKÖZLÉS (Az eredeti leirat megjelent: Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000, 77-87. old.) A zenéről pedagógiai szempontból szeretnék egy kissé bővebben szólni. Merész vállalkozásnak tűnhet különösen nálunk Magyarországon a zenéről, még hozzá a nevelés ügyével kapcsolatban beszélni. Mi nálunk […]

Gáty Zoltán: A zene állapota Magyarországon

ÚJRAKÖZLÉS (Az eredeti leirat megjelent: Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000, 87-96. old.) Mélyen Tisztelt Hallgatóság. Ha szabad a történésznek az ő kedvenc alakjairól dicshymmnuszokat zengeni, a nyelvésznek az őt lelkesítő problémák felett vitát provokálni, az eszteli korszak ideáljait […]

Gáty Zoltán: Erkel Ferencről (1910)

ÚJRAKÖZLÉS (A szöveg a pápai Jókai kör első házi estélyén hangzott el 1910. november 27-én. Az eredeti leirat megjelent: Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000, 71-77. old.) Jól esik jeleznem, hogy a pápai Jókai Kör az idei estélyeinek sorozatát […]

Gáty Zoltán: Talány

Öt betűből álló Magányos hegy vagyok Jól ismernek engem Kicsinyek és nagyok. Messze földön híres Gerezdemnek leve, Még a félholtnak is Megjön tőle kedve Három első betűm Ízes gyümölcs neve. Kár, hogy olyan igen Kemény a közepe. És ha megfordítjuk, Oly szó lesz belőle, A háziasszony nem Térhet ki előle. Második szótagom Nemes, büszke állat. […]