A Pápai Művelődéstörténeti Társaság vezetőségi megbeszélése (2016. június 23.)

Heitler László, Társaságunk pótolhatatlan tagja – a város életének tudója, képzőművészeti, művészeti életének meghatározó személyisége – temetésének napján, délelőtt ült össze a vezetőség, Veszprémben, a Nemzeti Művelődési Intézet irodájában, hogy egyeztesse, finomítsa tennivalóit a 2016-os évre. Heitler László – írt róla és – életben tartotta a tudást, hogy a Pedagógus Művelődési Ház lépcsőfordulójában álló Bacchus […]

Horváth Adrián: Gáty Zoltán

Gyermekévek Gáty* Zoltán pápai zeneszerző-zenetanár a kétszáz évvel ezelőtt még hazánk keleti felében élt Gáty család sámsoni ágának a leszármazottja. Gáty Zoltánnak dédnagyapja volt I. Gáti István, nagyapja volt II. Gáty István, akinek fia, Lajos lett az ő édesapja. Felesége egy adászteveli lelkész és esperes leánya volt, akit Vincze Teréziának hívtak. Ajkára költöztek, ahol a […]

Horváth Adrián: A Pápai Magyar Fegyveres Polgárság Zenekara (1795-1848), avagy a magyar honvédsereg első katonazenekara

A kezdetek A Dunántúl jellegzetes barokk kisvárosát, Pápát az 1720-as években körülbelül 4000-en lakták[1]. Amíg a XVII. században a protestánsok adták a lakosság túlnyomó részét, addig a XVIII. századra – a gróf Esterházy család várospolitikája és az ellenreformáció nyomán – döntő változások következtek be. A letelepedési engedélyek kiadását, a polgárjog odaítélését, a céhekbe történő tagfelvételt […]

Horváth Adrián: Pápai katonazenekarok?

Pápán számos katonazenekar fordult meg, de hosszabb ideig csak egy szolgált a városban, bár őket sem lehet valójában pápaiaknak titulálni. Azt gondolhatnánk, hogy ez a II. világháború alatt felállított ejtőernyős alakulatnak volt zenekara, hiszen két bejegyzés is található az újságokban, miszerint ejtőernyős-zenekar fellépett Pápán. Az első 1942-ből való az ejtőernyősök csapatzászló avatási ünnepségén szerepel ejtőernyős-zenekar.[1] […]

Horváth Adrián: A pápai 159. számú Corvin Mátyás cserkészcsapat fúvószenekara (1926-1940)

Magyarországon a cserkészmozgalom az 1910-es években kezdte meg hódítását és 1912. december 28-án alakult meg a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ). A szövetség, miután a Tanácsköztársaság betiltotta, 1919 szeptemberében alakult újjá. A háború vége felé közeledve a hatalom igyekezett ellehetetleníteni a cserkészmozgalmat, hogy saját, kevésbé népszerű Levente és Őrszem mozgalmát erősítse. 1944-ben a nyilasok fel is oszlatták […]

Horváth Adrián: A pápai leventezenekar (1926-1945)

A magyar nemzetgyűlés 1921-ben jóváhagyta az LIII. törvénycikket, az úgynevezett testnevelési törvényt, és az 1924-es végrehajtási utasítást. A rendelkezések kimondták, hogy a testnevelés az állam feladata, és ezért létrehozták a leventeegyesületeket, és elrendelték, hogy az iskolát elhagyó ifjúság (pontosabban a nemzetnek minden férfi tagja) 21. életévének betöltéséig köteles részt venni a leventeegyesületek keretei között megszervezett […]

Horváth Adrián: Tűzoltózenekarok Pápán (1884-193?)

Pápán 1871 elején szerveződött meg a tűzoltóegylet. A szervezet csak lassan tudott megszilárdulni. A kezdeti lelkesedés csökkenése miatt 1874-ben ismételt tagtoborzást kellett hirdetni. Az egylet 1876. június 4-5-én tartotta zászlószentelési ünnepélyét, melyen 13 testvéregyesület képviseletében 256 vendég érkezett a városba. Ezen az ünnepségen még a győri tűzoltózenekar működött közre: “Hajnalban 3 és 4 óra között […]

Tisztújítás a Pápai Művelődéstörténeti Társaságnál

A Művelődéstörténeti Társaság 1988-ban alakult meg Budapesten, hogy összefogja a Pápához kötődő, de a fővárosban élő értelmiségieket. A csoport 1996-ban alakult át egyesületté és felvette a Pápai Művelődéstörténeti Társaság nevet, Pápa lett a székhely, de Budapesten is működik szekció. A közösség számos kiadvánnyal jelentkezett az évek során, többek közt konferenciák anyagát, helytörténeti kutatások eredményeit gondozták. […]