A bécsi egyháztanács készítette el a megemlékezés tervét

A dunántúli reformátusság múltjának különféle szeleteiről hallhattak érdekességeket a levéltárban tartott konferencián megjelentek.  Református hagyományok a Dunántúlon címmel rendezett konferenciát a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltára és a Pápai Református Gyűjtemények pénteken a pápai levéltárban. Köntös László gyűjteményi igazgató köszöntője után Hudi József a reformáció 300. évfordulójának dunántúli megünnepléséről tartott előadást. – […]

A reformáció volt a téma a város napján

Az új keresztény irányzat, a helyi protestáns felekezetek közösségei ma is jelentősen formálják Pápa arculatát, meghatározzák a helyi közéletet. Mondta köszöntőjében Unger Tamás alpolgármester pénteken, Pápa város napja alkalmából a városháza üléstermében megtartott konferencián, amit idén a reformáció 500. emlékévének szenteltek. – Pápa már a reformáció idejében is nyitott város volt, hiszen az akkori Magyarországon […]

Lackovits Emőkét köszöntötték

Az Acta Papensia tudományos folyóirat egyes számaiban külön köszöntik kerek évfordulós munkatársaikat, Nádasdy Lajos könyvtáros, Köntös László gyűjteményi igazgató, és Hudi József főszerkesztő után a neves néprajzkutató a negyedik a sorban. Megjelent az Acta Papensia legújabb száma, melyben S. Lackovits Emőke néprajzkutatót, nyugalmazott múzeumi főtanácsost köszöntik 70. születésnapja alkalmából. A tudományos folyóirat aktuális számát hétfő […]

Hudi József: A pápai magyar színészet támogatói a reformkorban (a Szélesvíz 2016 III/2 melléklete)

A 13–14 ezer lakosú Pápa szabadalmas mezőváros a reformkorban a Dunántúl legfejlettebb városai közé tartozott. Bár piacközpontként Veszprém megyében Veszprém mögött a második helyre szorult, kulturális kisugárzása mégis erősebb volt amannál. Felekezeti elemi iskolái, bencés kisgimnáziuma, református kollégiuma, nyomdája és civil egyesületei révén a Dunántúl természetes határait átlépő tágabb régió szellemi központja volt. A város […]

Hudi József: A Pápai Kaszinó és vendégei a reformkorban

Az újkori európai és magyarországi városok polgárosultságának egyik fokmérőjeként tekinthetjük a polgári nyilvánosság színtereinek (egyesületeknek, színházaknak, múzeumoknak, kávéházaknak, moziknak, művelődési otthonnak, a sajtónak, a tömegkommunikációs eszközöknek) a meglétét, kiterjedtségét, tagoltságát. A katolikusok, protestánsok és izraeliták által lakott, 13–14 ezer lélekszámú reformkori Pápa mértékadó társadalmi csoportjai mindegyikének megvolt a maga egyesülete. A jótékonyságot és vallási érzés […]

Hudi József Bél Mátyás-díjas

Dr. Hudi Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára vezetőjének a Honismereti Szövetség 2016. július 4-én Makón tartott 44. Országos Honismereti Akadémiájának nyitó ülésén kiemelkedő honismereti munkájáért Bél Mátyás Plakettet adományoztak. A legmagasabb országos honismereti kitűntetést Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke adta át. A terjedelmes laudáció tartalmazta a történész-levéltáros rövid életrajzát, a tudományos életben, a […]