This Day in History: 1885-01-04

Etén született, Pápán, majd a skóciai Edinburgh városában tanult dr. Pongrácz József (1885–1963) református lelkész, pápai teológiai tanár, egyháztörténész, szerkesztő, a református kollégiumi könyvtár igazgatója. 1923-tól a Pápán megjelenő Dunántúli Protestáns Lapot szerkesztette. Fontos szerepet játszott a város és a református gyülekezet életében.