This Day in History: 1837-01-05

Bécsben V. Ferdinánd magyar király kiadta a Dunántúli Református Egyházkerület kollégiumi nyomdájának privilégiumlevelét. A nyomda 1838. május 26-án kezdte meg működését. A kiegyezés korában a Dunántúl egyik legjelentősebb nyomdája volt, 1949-ben államosították. 1843-tól az egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyveket is több száz példányban kinyomtatta, szövegük digitalizált formában olvasható a Pápai Református Gyűjtemények honlapján.