This Day in History: 1897-01-17

Kis Gábor református lelkész és Sebestyén Dávidné kezdeményezésére megalakult a Pápa Ev. Ref. Nőegylet, melynek alapszabályait 1898. február 4-én hagyta jóvá a belügyminiszter.