This Day in History: 1757-01-19

Galántai gróf Eszterházy Ferenc pápai földesúr Bécsben kiállítja az irgalmasrendi kórház alapítóülevelét, melyet Mária Terézia május 2-án hagy jóvá.