This Day in History: 1988-03-19

New Yorkban elhunyt Linksz Arthur (1900–1988) szemorvos, tanár, aki a devecseri rabbi fiaként a pápai református főgimnáziumban tanult, 1918-ban érettségizett. Emlékirata Visszanézek… Ifjúkorom Magyarországon címmel New Yorkban jelent meg 1977-ben. Ebben életének 1938-ig terjedő szakaszait dolgozta fel, pápai éveiről nagy szeretettel írt.