This Day in History: 1847-07-06

A teológushallgatók megalakították a Főtanodai Homiletikai Társulatot, melynek alapszabályát e napon némi módosítással el is fogadta a tantestület.