This Day in History: 1917-07-26

Belák Lajos pápai járási főszolgabíró elnökletével megalakult a Gazdák Hadsegélyező Járási Bizottsága, amely gyűjtést indított a hadiözvegyek és hadiárvák támogatására.