This Day in History: 1892-09-03

A városi közgyűlésen Martonfalvay Elek városi tanácsos napirend előtti felszólalásban javasolta, hogy a Szél utcát Kossuth Lajosról nevezzék el. Indítványát éljenzéssel elfogadták.