This Day in History: 1892-09-04

Néger Ágoston apátplébános nagy ünnepség keretében felszentelte az új egyemeletes katolikus elemi népiskolát.