This Day in History: 1715-09-12

Bécsben született gróf Esterházy Ferenc (1715–1785) a pápai irgalmasrendi kórház (1757) alapítója, Pápa város földesura, a pápa-ugod-devecseri uradalom birtokosa, főudvarmester, horvát-szlavon bán, a cseklészi hitbizomány alapítója. Cseklészen hunyt el 1785. november 7-én.