This Day in History: 1877-09-22

A városi közgyűlés tudomásul vette a veszprémi kir. törvényszék végzését a tagosítási munkálatokat lezáró hitelesítési jegyzőkönyvről. A hitelesítési jegyzőkönyv egy hiteles másolatát megrendelték a városi levéltár számára. A 18 évig tartó tagosítási per teljesen átrendezte a város földbirtokviszonyait és gazdálkodását, megteremtette a modern mezőgazdaság feltételeit.