This Day in History: 1767-10-13

A Pápa-ugod-devecseri uradalomban megkezdődik a Mária Terézia-féle úrbéri rendelet végrehajtása, a jobbágyok helyzetének felmérése, az urbárium vagy azt helyettesítő szerződések bevezetése.