This Day in History: 1839-10-17

V. Ferdinánd magyar király kiadta Bécsben kelt kiváltságlevelét, melyben megerősítette elődei által Pápa mezőváros lakosainak kiadott kiváltságleveleket, továbbá kimondta, hogy a polgárok ügyeiben első fokon a városi tanács, másodfokon az úriszék illetékes eljárni; s hogy a város polgárait testi fenyítéssel nem lehet büntetni.