This Day in History: 1788-10-18

Pesten elhunyt Fekete György ügyvéd, országbíró, Somogy vármegye országggyűlési képviselője. Pápán született 1711. március 13-án. Ügyvédi pályáját Bécsben, majd szülővárosában kezdte.