This Day in History: 1884-10-18

Szereden született Lengyel Zénó Miksa bencés szerzetes-tanár, aki 1913–1920 között tanított Pápán, emellett részt vett a város társadalmi-egyleti életében, a képviselőtestület munkájában. Választmányi tagja volt többek közt a Vöröskereszt Egyletnek, a Belvárosi Római Katholikus Körnek. Kapolyon hunyt el 1936. november 12-én.