This Day in History: 1897-11-03

Kriszt Jenő megkezdte Pápán plébánosi működését. 1907-től kerületi esperes.