This Day in History: 1847-12-01

Bezerédy Mihály uradalmi prefektus (jószágkormányzó) tervezetet készített a város pusztagyimóti majorsági gazdálkodásának korszerűsítésére.