This Day in History: 1964-12-12

Párizsban elhunyt dr. Szalay Jeromos István bencés szerzetes, magyar-latin-francia szakos tanár, a párizsi magyarok lelkésze (1943–1953), a franciaországi magyarok főlelkésze (1953–1964). Nórápon született 1896. április 16-án, a pápai bencés gimnáziumban tanult (1908–1914), majd az 1925/26. párizsi tanévet leszámítva itt tanított (1921–1929). Francia nyelvtanárként 1928-ban elnyerte a Francia Akadémia jutalomdíját. Pápán prézese volt a Mária Kongregációnak, vezetője a Deák Ferenc Önképzőkörnek, könyvtárosa a Katholikus Körnek és a tanári könyvtárnak, főszerkesztője a Pápa és Vidéke c. hetilapnak. 1942–1943-ban a kolozsvári tudományegyetemen a francia nyelv magántanára lett. 1943-tól Párizsban élt.